Kenniscentrum
125 views | +0 today
Follow
Kenniscentrum
Nadenken over kennisbeheer, visies over kennis, passende kennistools, trajecten voor implementatie van kennisprojecten en het opzetten van een kenniscentrum.
Curated by Ivan Landuyt
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

VIL – Vlaams Instituut voor de Logistiek

VIL – Vlaams Instituut voor de Logistiek | Kenniscentrum | Scoop.it

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek vzw – of kortweg VIL - is het innovatieplatform voor de logistieke sector.

Ivan Landuyt's insight:

VIL focust zich op innovatieprojecten en netwerking binnen de logistieke sector en is hiermee een kenniscentrum voor de sector. Werkt met lidmaatschappen en evenementen.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Vlaams armoede steunpunt

Vlaams armoede steunpunt | Kenniscentrum | Scoop.it

Het Vlaams Armoedesteunpunt (VLAS) onderzoekt armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen: o.a. het ontstaan, het voortbestaan en de kenmerken ervan. Het multidimensionele karakter van armoede en sociale uitsluiting zorgt voor een waaier aan onderzoeksthema’s.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

iliv

iliv | Kenniscentrum | Scoop.it

"ILIV is het kenniscentrum over het belang van een thuis. En die kennis delen we graag! Wij geven workshops over ILIV, over de zes thuistypes en over het trendrapport."

Ivan Landuyt's insight:

Basis van het kenniscentrum is onderzoek naar het belang van een thuis in de samenleving. Daarover wordt een jaarlijks onderzoek gemaakt en de resultaten ervan verspreid. Verder zijn er uiteenzettingen en een bibliotheek en interviews met mensen rond het "thuisgevoel".

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

3dkenniscentrum.nl

3dkenniscentrum.nl | Kenniscentrum | Scoop.it
Ontdek alles over 3D-printers en het printen in 3D of bezoek ons 3D-kenniscentrum voor een live demonstratie.
Ivan Landuyt's insight:

Nog net niet uit de startblokken, maar toch interessant om weten.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Design museum Gent opent zijn kenniscentrum over design

Design museum Gent opent zijn kenniscentrum over design | Kenniscentrum | Scoop.it

Gent Design museum Gent opent zijn kenniscentrum over design voor het publiek Gent Wie belangstelling heeft voor onderzoek naar design kan voortaan terecht in het gloednieuwe kenniscentrum over design in het gelijknamige museum in de Jan Breydelstraat in Gent.

Ivan Landuyt's insight:

Interessant voorbeeld van een omschakeling van een bibliotheek, horend bij het Design Museum, naar een kenniscentrum. Hierbij worden drie pijlers ontsloten: publicaties, documentatie en archieven. 


Het kenniscentrum stimuleert en regisseert ook het wetenschappelijk onderzoek naar design uit België in een internationale context (1860 tot nu).

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Kenniscentrum Maatschappij en Recht | Kenniscentrum | Scoop.it

Het Kenniscentrum Maatschappij en Recht (KMR) bevordert intensieve kennisontwikkeling en kenniscirculatie. Het kenniscentrum werkt samen met het onderwijs, de beroepspraktijk en de wetenschap en draagt zo bij aan de professionalisering van de beroepspraktijk. Het centrum maakt deel uit van de Hogeschool van Amsterdam.

Ivan Landuyt's insight:

De activiteiten van het Kenniscentrum Maatschappij en Recht zijn verdeeld in drie clusters: cluster social work, cluster law en cluster urban management. Elke cluster omvat een onderzoeksprogramma (dat meerdere lectoraten kan omvatten), een masteropleiding en scholings- en advies activiteiten.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Kenniscentrum Duurzaam Gebouwd

Kenniscentrum Duurzaam Gebouwd | Kenniscentrum | Scoop.it
Iedereen in Nederland wil duurzaam bouwen, maar wat is de zin en de onzin hiervan? Duurzaam Gebouwd is de leidende expertblog voor en door experts op het gebied van duurzaam bouwen.
Ivan Landuyt's insight:

Duurzaam Gebouwd is in de eerste plaats een expertenpanel dat via blogs alle aspecten van duurzaam bouwen toelicht.Daarnaast wordt er aan kennisdeling gedaan via evenementen, themadossiers, leestips en een congres.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Boerenbusiness.nl - DCA Kenniscentrum

Boerenbusiness.nl - DCA Kenniscentrum | Kenniscentrum | Scoop.it

Boerenbusiness.nl informeert ondernemers over de actuele toestand in de verschillende onderdelen van de agrarische sector.

Ivan Landuyt's insight:

Het DCA Kenniscentrum is daar een onderdeel van en focust vooral op zeer actuele informatie over de verschillende markten (akkerbouw, agri-business, melkveehouderij, varkenshouderij).

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Nederlands Kenniscentrum

Nederlands Kenniscentrum | Kenniscentrum | Scoop.it
Deze website is onderdeel van NederlandKennisNetwerk, een toonaangevende organisatie die helpt bij het selecteren van bedrijfssoftware.
Ivan Landuyt's insight:

De missie is het verlenen van onafhankelijk advies aan bedrijven bij de keuze van hun informaticasystemen. Hiertoe reiken ze een selectiepakket aan en becommentariëren ze de gemaakte keuzen bij bedrijven.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Waarom Eduapp? | Eduapp

Waarom Eduapp? | Eduapp | Kenniscentrum | Scoop.it
Eduapp is de meest overzichtelijke portal om educatieve apps voor school en thuis te vinden. Zoek op vakgebied, leeftijd en zelfs specifiek op leergebied. Organiseer je apps in lijsten en deel ze met anderen.
Ivan Landuyt's insight:

De site is opgebouwd volgens de stappen van de kenniscyclus: vinden - delen - ontdekken - maken. Aanmelden is nodig. Een must voor het bijhouden van wat er rijlt en zeilt in app-land, maar ook een geweldig platform voor het uitwisselen van ervaringen met deze apps.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

SLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en wetenschap. SLO heeft een onafhankelijke, niet-commerciële positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele partijen in beleid en praktijk.

Ivan Landuyt's insight:

De functionaliteiten van SLO zijn:

- ontwerpen en valideren van landelijke leerplankaders (kerndoelen, eindtermen, examenprogramma’s, referentieniveaus, doorlopende leerlijnen);

- ontwikkelen en beproeven van exemplarische leerplanconcretiseringen op school-, vak- en klasniveau

- kennisontwikkeling (door middel van onderzoek) en deskundigheidsbevordering (onder andere via publicaties, advisering) op curriculumterrein;

-  wetenschappelijke onderbouwing en internationale oriëntatie van leerplanontwikkeling

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

OTO Kennisportaal

OTO Kennisportaal | Kenniscentrum | Scoop.it

Het OTO-Kennisportaal is dé nformatiebron voor de professionals in de zorg die te maken hebben met Opleiden, Trainen en Oefenen ter voorbereiding van geneeskundig handelen tijdens een ramp of crisis. 

Ivan Landuyt's insight:

De focus bij dit kenniscentrum ligt bij verwerven van de nodige medische vakbekwaamheden bij crisisbeheer. Daartoe worden er passende leerpaketten uitgewerkt en gegeven.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Wij leren in samenhang - kennis over onderwijs en scholen

Wij leren in samenhang - kennis over onderwijs en scholen | Kenniscentrum | Scoop.it

Wij-leren.nl is een digitaal platform waar alle huidige kennis over het basisonderwijs te vinden is, geschreven door een selecte groep onderwijskundigen, onderzoekers en psychologen. Hoe werkt het? Een begrippenbibliotheek legt bezoekers de betekenis uit. Via een systeem van verwijzingen worden de begrippen gekoppeld aan korte of uitvoerige artikelen, verdieping en opiniestukken.

Ivan Landuyt's insight:

Dit kenniscentrum werkt met een sterke groep van deskundigen en geven uitleg en duiding (in de vorm van artikels, verdieping en opinies) over een breed begrippenset. Steeds ook worden relaties gelegd tussen de elementen.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Agrolink - UGent & partners

De Universiteit Gent en enkele van de instituten waarmee ze samenwerken richten het samenwerkingsverband 'Agrolink: UGent & partners' op, kortweg Agrolink.
Ivan Landuyt's insight:

Agrolink is een open platform voor onderzoeksinstellingen met de Universiteit Gent als spil. Het platform richt zich op de primaire plantaardige en dierlijke productie, de toelevering en de eerste verwerking van de landbouwproducten.

Onder de onderzoekspartners is ook Inagro van de partij.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Werk & Veiligheid - Kennisplatform over gezond en veilig werken

Werk & Veiligheid - Kennisplatform over gezond en veilig werken | Kenniscentrum | Scoop.it
Dé website voor arbeidsveiligheid, sociale veiligheid, preventie, RI&E en de complete arbowet en regelgeving
Ivan Landuyt's insight:

Binnen elk van de hierboven aangehaalde domeinen worden thema's uitgewerkt en voor deze thema's worden vakinformatie, nieuwsartikels en eventueel tools aangereikt.Via een nieuwsbrief kan men op de hoogte blijven van alle veranderingen.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

KpVV - Kennisplatform Verkeer en Vervoer

KpVV - Kennisplatform Verkeer en Vervoer | Kenniscentrum | Scoop.it

Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) voorziet de decentrale overheden van benodigde kennis en netwerken bij het ontwikkelen en realiseren van hun verkeers- en vervoerbeleid.

Ivan Landuyt's insight:

Gebruiker kan grasduiden in uitgebreide kennisbank aan eigen en externe documenten, geordend volgens thema's en subthema's, en beleidsdocumenten, op te vragen op basis van verschillende filters. De bronnen worden uitvoerig beschreven in de uitlegfiche. Soms met doorklik naar het document zelf.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Regionaal Adviesteam Kenniscentra

Het Regionaal Adviesteam Kenniscentra helpt u bij het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken. 


Het Regionaal Adviesteam Kenniscentra werkt namens de 17 kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. De kenniscentra hebben de wettelijke taak voor het erkennen van leerbedrijven in hun eigen sector en het onderhouden van de kwalificatiestructuur. Het doel is voor werkgevers vakkundig personeel op te leiden en voor werkzoekenden, leerlingen en arbeidsgehandicapten een goede en duurzame plek op de arbeidsmarkt te verwerven.

Ivan Landuyt's insight:

De kenniscentra werken ook specifiek rond enkele thema's: aanpak jeugdwerkloosheid, mobiliteit van en naar het werk, kwetsbare jongeren en arbeidsmarkt.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Cqure

Cqure | Kenniscentrum | Scoop.it

"Het Cqure kennisplatform is ontwikkeld om u te voorzien van meningen en ideeën van topspecialisten op het vakgebied "IT-security". Daarbij komen zeven deelthema's voor: 

1.Kwetsbaarheden in infrastructuur, systemen en applicaties

2. Identity & Access management

3. Security architecturen

4. Auditing & Compliancy

5. Privacy

6. Security management

7. Incidenten

Ivan Landuyt's insight:

Kernonderdeel zijn de blogs van de experten die uitweiden over diverse IT-security thema's en problemen.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Mobimix.be - platform ecologisch vlootbeheer

Mobimix.be - platform ecologisch vlootbeheer | Kenniscentrum | Scoop.it

Mobimix.be is een digitaal platform voor vlootbeheerders, aankopers, mobiliteitsverantwoordelijken en andere professionals actief inzake mobiliteit en transport.

Ivan Landuyt's insight:

Het kennisplatform biedt heldere info over eco-driving, duurzaam vlootbeheer, fiscaliteit, mobiliteitsbudget, slimme logistiek en mobiliteitsmanagement.

Functionaliteiten zijn: infosessies en een gratis maandelijkse nieuwsbrief houdt u op de hoogte van veranderingen in de wetgeving, instrumenten voor vlootbeheerders en best practices bij bedrijven en overheden.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Kennisplatform Duurzame Leefomgeving

Kennisplatform Duurzame Leefomgeving | Kenniscentrum | Scoop.it

Het Kennisplatform Duurzame Leefomgeving heeft als doel om de verbinding te leggen tussen Overijsselse bestuurders en (beleids)medewerkers van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties op het gebied duurzame leefomgeving. Kennis, ervaringen en resultaten op het brede gebied van duurzaamheid kunnen via het kennisplatform tussen de uiteenlopende deelnemers gedeeld worden.

Ivan Landuyt's insight:

Dit pas opgerichte kennisplatform focust zich op zes thema's:landelijk gebied, stedelijke omgeving, bedrijventerreinen, mobiliteit en infrastructuur, energie en klimaat, en educatie en communicatie. Verder is er kennisdeling via thema bijeenkomsten.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Kennisplein Krimp - Demografische transitie

Kennisplein Krimp - Demografische transitie | Kenniscentrum | Scoop.it

"Het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) versterkt de kennisontwikkeling en de kennisverspreiding over de bevolkingskrimp, vergrijzing en ontgroening. Het KDT verbindt vraag en antwoord van kennis en maakt deze inzichtelijk via deze website. Daarnaast brengt het KDT de Kennisagenda Bevolkingsdaling uit. De Kennisagenda Bevolkingsdaling biedt het meest actuele overzicht van ontwikkelde en nog te ontwikkelen kennis op het gebied van bevolkingskrimp."

Ivan Landuyt's insight:

De doelstellingen van het kenniscentrum worden bereikt via een bibliotheek (mediatheek, voorbeelden, internationaal), blogs en een kennisagenda waarbij verwezen wordt naar kennisprojecten.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Grafisch-zicht.nl

Grafisch-Zicht.nl geeft een totaal overzicht van de Grafische Branche. Op de website staat het laatste nieuws, maar je vind er ook grafische opleidingen.
Ivan Landuyt's insight:

Recent opgericht kenniscentrum, gericht op de grafische sector met als voorbaamste producten: nieuws en opleidingen.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

KCWZ - Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

KCWZ - Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg | Kenniscentrum | Scoop.it

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) is hét informatiepunt voor professionals op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes, vereniging van woningcorporaties en ActiZ, organisatie van zorgondernemers. De kennispartners van het Kenniscentrum zijn RIBW Alliantie en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Ivan Landuyt's insight:

Het centrum ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten en verschaft daarbij volgende diensten: website, nieuwsbrief, themabijeenkomsten, netwerkvorming, onderzoek en excursies.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Netwerk Acute Zorg Zwolle - Isala

Netwerk Acute Zorg Zwolle zorgt ervoor dat een patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht komt voor diagnose en behandeling. Dit kan door optimale onderlinge afstemming met alle aanbieders van acute zorg. Er is een regionaal dekkend systeem waarbij er 
7 x 24 uur acute zorg gegeven kan worden in zowel de reguliere als de opgeschaalde situatie.

Ivan Landuyt's insight:

Isala heeft een kenniscentrumfunctie op het gebied van acute zorg. Deze kennis wordt gedeeld door symposia, refereeravonden, thema-avonden, ondersteuning aan projecten, Opleiding, Trainen en Oefenen-trajecten (OTO) en productontwikkeling.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Vilans. Kenniscentrum voor de langdurende zorg

Vilans. Kenniscentrum voor de langdurende zorg | Kenniscentrum | Scoop.it
Vilans ondersteunt bij de verbetering van kwaliteit van zorg. Bekijk ons aanbod van trainingen, methodieken en bijeenkomsten voor diverse onderwerpen en thema's
Ivan Landuyt's insight:

Vilans is een onafhankelijk kenniscentrum rond langdurige zorg. Functionaliteiten zijn o.m. een informatiecentrum, nieuwsbrief, evenempenten, zorg tips en weblogs door een team van deskundigen.

more...
No comment yet.