Muistihäiriöt
922 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Kristiina Tallgren
Scoop.it!

duo95769.pdf

Kristiina Tallgren's insight:

MUISTIHÄIRIÖITÄ on HYVIN  ERILAISIA RIIPPUEN MUISTIN ERI LAJEISTA

Hely Kalska 2006: Katsaus: Kun muisti pettää, mikä muisteista pettää? Duod

http://www.terveyskirjasto.fi/xmedia/duo/duo95769.pdfecim 2006: 122; 1313-20  - artikkeli
[1] 

on tarkoitettu muistihäiriöiden selvittämiseen ja hoitamiseen perehtyville.

Se esittelee järjestelmällisesti ja osin vaativin käsittein eri muisteja eli ihmisen eri muistitoimintoja, niiden häiriöitä ja häiriöiden hermostollisia eli neurologisia syitä. Artikkelissa on kaksi valaisevaa kaaviota.

 

MUISTI ON OIKEASTI JOUKKO ERILAISIA MUISTITOIMINTOJA tai muisteja, JOIDEN HÄIRIÖISTÄ ON ERILAISIA SEURAUKSIA YKSILÖN TOIMINNALLE.

 

Työmuisti on tarkoittaa lyhytkestoista, juuri kullakin hetkellä tietoisuuteen mahtuvan pienen asiajoukon käsittelyä. Työmuistiin tulee jatkuvasti ympäristöstä ja pitkäkestoisesta säilömuistista uusia asioita työntäen edellisiä tieltään, jos ei saa rajattua tarkkaavaisuutta. "Työmuistin tehottomuus ilmenee käytännössä keskittymisen vaikeutumisena, herkistymisenä erilaisille häiriötekijöille ja vastaanotetun tiedon nopeana pois pyyhkiytymisenä."

 

Pitkäkestoista muistia nimitetään usein säilömuistiksi. Se sisältää kahdenlaisia tietoisia eli deklaratiivisia toimintoja, joiden ero tulee esiin niiden häiriöissä:

"Jos kysyn, mitä söit lounaaksi eilen, mieleen palautus virittää henkilökohtaisen tapahtuman lisäksi sanan lounas merkityksen ja nauttimiesi ruokien nimet. Vakavasta episodisesta muistihäiriöstä kärsivä ei muista koko tapahtumaa tai muistaa sen huonosti, ja semanttisen muistin heikentymään viittaa puolestaan vaikeus palauttaa mieleen tarvittavia käsitteitä ja nimityksiä."

Pitkäkestoista, ei-tietoista eli non-deklaratiivista muistia on erityisesti proseduraalinen muisti: "..proseduraalisella muistilla viitataan ... taitojen oppimiseen ja osaamiseen, jota ilmennetään näyttämällä tai tekemällä, ei niinkään selittämällä. Taitojen oppiminen tapahtuu vähitellen, ja se vaatii aikaa ja kertailua, eikä opittu – esimerkiksi pyörällä ajo – unohdu samalla tavalla kuin asiat ja tapahtumat." (Taitoja on hyvin monenlaisia liikkumiseen liittyvien lisäksi, vaikkapa tarkkojen havaintojen teko, asioiden luokittelu mielessä.. ja niiden muistamattomuus yleensä vasta kun aivoissa laaja-alaista vaurioitumista.)

 

Lisäksi voidaan puhua ei-tietoisesta eli non-deklaratiivisesta implisiittisestä muistista, jota ei kovin tarkkaan tunneta. Siihen voidaan lukea "heterogeeninen joukko muistin ja oppimisen muotoja (Squire 2004), jotka ovat kaiken aikaa mukana toimissamme toistuvina tilannekohtaisina toimintatapoina, reaktiomalleina ja erilaisina osaamisen muotoina sekä myös tietoisia valintojamme muokkaavina esivirityksinä". Nämä vaikuttavat toimintaamme ilmeisesti varsin paljon, mutta niitä ja niiden häiriöitä on vaikea mitata.

 

MUISTIHÄIRIÖISTÄ OSA ON SUHTEELLISEN PYSYVIÄ JA OSA ETENEVIÄ.

"Suhteellisen pysyvät muistihäiriöt liittyvät yleensä neurologisiin poikkeavuuksiin, kuten aivovammojen ja aivoverenkierron häiriöiden jälkitiloihin, ja ne ovat luonteeltaan neuropatologian sijainnin ja laajuuden mukaan edellä kuvattuun tapaan työmuistin taikka episodisen, semanttisen tai proseduraalisen muistin eriasteisia heikentymiä.  Etenevät muistihäiriöt johtuvat neurodegene‐ ratiivisista sairauksista ja dementoivista prosesseista, joissa varsinkin sairauden alkuvaiheessa heikentymisen kohteena on painottuneesti jokin tietty muistijärjestelmä. Esimerkiksi Alzheimerin tauti alkaa usein episodisen muistin heikentymisellä.[2]  ..Dementiaoireyhtymille on luonteenomaista, että ne edetessään aiheuttavat varsin laaja‐alaisia muutoksia kognitiivisten toimintojen eri tasoilla ja jo vakiintuneissa toimintamalleissa (proseduraalisessa muistijärjestelmässä).. "

 

IHMISTEN AIVOJEN ERILAISUUDEN TAKIA SAMA MUISTIHÄIRIÖ VOI VAIKUTTAA ERI TAVOIN ERI IHMISILLÄ. " ...neuropatologiset muutokset vaihtelevat samoissakin diagnoosiryhmissä sijainniltaan ja laajuudeltaan ja näin ollen muistihäiriöiden kuva on aina yksilöllinen."

 

 

MUISTIHÄIRIÖT TULEVAT NOPEASTI ESIIN IHMISEN ARJESSA JA ELÄMÄSSÄ. TARKKA HÄIRIÖN MÄÄRITYS ON KUITENKIN VAIKEAA.

"Lievempiä muistihäiriöitä tai muihin kuin episodiseen muistiin painottuvia muutoksia käytössä olevat seulat eivät tavoita.[3]  Tarkan kuvan saaminen muisti‐ ja muiden kognitiivisten vaikeuksien luonteesta edellyttää monissa tapauksissa laajaa neuropsykologin tutkimusta."

 

 [1]

 [2]

 [3]

more...
No comment yet.
Scooped by Kristiina Tallgren
Scoop.it!

Huolestuttavat oireet - Muistipulmista - Muisti - Terveysklinikat - Tohtori.fi

Huolestuttavat oireet - Muistipulmista - Muisti - Terveysklinikat - Tohtori.fi | Muistihäiriöt | Scoop.it
Tohtori.fi on Suomen suosituin terveyssivusto, joka tarjoaa koko perheelle luotettavaa ja puolueetonta tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista, sairauksista, lääkkeistä sekä terveyspalveluista.
Kristiina Tallgren's insight:

MUISTIHÄIRIÖIDEN TUNNISTAMISESTA

 

http://www.tohtori.fi/?page=2944056&id=2856283

Tekstikatkelmat ovat Muistiklinikasta tohtori.fi -nettisivustolta, jonka mukaan sivuston materiaali on terveysalan asiantuntijoiden tuotantoa.

 

MUISTIHÄIRIÖ tarkoittaa  MUISTIN VIRHEITÄ, MUISTIN HUONOA (tai joskus liiallista) TOIMINTAA. 

Kaikilla on muistihäiriöitä, mutta niiden laatu vaihtelee 'harmittomasta hajamielisyydestä' vakaviin ongelmiin. Myös häiriöiden toistuvuus vaikuttaa vakavuusasteeseen. Professori D.Draaisma (2011. Muistikirja. Ensimmäisistä muistoista unohtamisen usvaan. Atena) kuvaa häiriöitä "normaalista" vakavaan:

-    palaa tarkistamaan onko tehnyt mitä piti; unohtaa minne talletti jotain; ei löydä sanaa, joka on kielen päällä; unotaa keskustelun kuluessa mitä on juuri sanonut; ei muista mitä teki viikko sitten.

-    unohtaa lupauksensa tai tärkeän viestin välittämisen; etsii tavaraa muualta kuin sen vakituisesta säilytyspaikasta; eksyy usein käymässään rakennuksessa; tekee uudelleen jotain, jonka juuri teki.

-    ei tunnista paikkaa, jossa on käynyt usein; alkaa lukea lehteä tajuamatta, että on jo lukenut sen; unohtaa tärkeitä yksityiskohtia eilisen tapahtumista; putoaa sanomalehtijuttua lukiessaan kärryiltä; ei muista omaa syntymäpäiväänsä; esittää saman kysymyksen kahdesti samalle henkilölle.

 


MUISTIHÄIRIÖ MERKITSEE ONGELMAA HENKILÖLLE JA HÄNEN YMPÄRISTÖLLEEN JA SIIHEN ON SYYTÄ REAGOIDA:

more...
No comment yet.
Scooped by Kristiina Tallgren
Scoop.it!

Löytyykö ketään TGA-kohtauksen kokenutta? - Neurologia - Suomi24

Löytyykö ketään TGA-kohtauksen kokenutta? - Neurologia - Suomi24 | Muistihäiriöt | Scoop.it
Löytyykö ketään muuta, jolla muistihäiriö on tyypitetty TGA-kohtaukseksi (=Transientti globaali amnesia)?

Itse koin tälläisen muutaman tunnin
Kristiina Tallgren's insight:

http://keskustelu.suomi24.fi/node/3720363
Selkeästi vain muistihäiriö eikä muistisairaus on TGA- kohtaus eli transientti globaali amnesia-kohtaus. Suomi24-chatin vuosia kestäneessä TGA-keskustelussa monet ihmiset kuvaavat tämän minuutteja tai tunteja kestävän äkillisen muistinmenetyksen,
esim. "Pari päivää sitten hakattuani polttopuita aloin valittaa, että pää on ihan sekaisin. Puolentoista tunnin ajan kyselin jatkuvasti, että mitä on tapahtunut, enkä muistanut sen aamun tapahtumista mitään. Osasin kyllä vastata kysymyksiin oikein, vaihtaa vaatteet sairaalaan menoa varten jne. Ennen sairaalaan lähtöä tietoisuus itsestäni ja ympäristöstä palasi, mutta 1,5 tuntia jäi täysin pimeäksi. Sairaalassa otettiin kaikki mahdolliset kokeet, joiden mukaan kaikki oli kunnossa. Lääkärin mukaan tyypillinen TGA-kohtaus, ei vaarallinen eikä kovin todennäköisesti uusiudu. Pelottaa näin alkuun liikkua yksin missään, mutta eiköhän tästä toivu henkisestikin ilman psykoterapiaa, jota amerikkalaiset nettisivut ehdottavat! (Luin nimittäin kaiken mahdollisen löytämäni asiasta.)"

more...
No comment yet.
Scooped by Kristiina Tallgren
Scoop.it!

Muistisairaus – Wikipedia

Muistisairaus - Wikipedia

Muistin vaikeudet ovat yleisiä, eivätkä ne suinkaan aina merkitse etenevää muistisairautta. Toimintakykyä haittaava ja itseä tai omaisia huolestuttava muistihäiriö on kuitenkin syytä aina selvittää. Monet tekijät vaikuttavat uuden oppimiseen ja muistin toimintaan. Esimerkiksi stressi, uupumus, univaje, runsas alkoholin käyttö ja sairaudet kuten kilpirauhasen vajaatoiminta, epilepsia tai masennus voivat heikentää muistin toimintaa.

Kristiina Tallgren's insight:

MUISTIHÄIRIÖ VRT. MUISTISAIRAUS
viittaavat ongelmiin muistin toiminnoissa ja niitä voidaan käyttää synonyymeinä.
Usein kuitenkin muistisairaus tarkoittaa vakavampaa ja pysyvämpää ongelmaa kuin muistihäiriö.

Wikipedian tynkäartikkeli http://fi.m.wikipedia.org/wiki/Muistisairaus tiivistää:
"Kun muistihäiriöt ovat jatkuvia eikä enää selviydy kunnolla itsenäisesti arkipäivän toimista, kysymyksessä saattaa olla jokin muistisairaus. Muistisairaudet voidaan jaotella ohimeneviin, parannettaviin, pysyviä jälkitiloja jättäviin tai eteneviin muistisairauksiin."

 

more...
No comment yet.
Scooped by Kristiina Tallgren
Scoop.it!

Muistitesti - Testit ja pelit - Muisti - Terveysklinikat - Tohtori.fi

Muistitesti - Testit ja pelit - Muisti - Terveysklinikat - Tohtori.fi | Muistihäiriöt | Scoop.it
Tohtori.fi on Suomen suosituin terveyssivusto, joka tarjoaa koko perheelle luotettavaa ja puolueetonta tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista, sairauksista, lääkkeistä sekä terveyspalveluista.
Kristiina Tallgren's insight:

LIEVÄT MUISTIHÄIRIÖ- OIREET VOIVAT  JOHTUA OLOSUHTEISTA JA OVAT KORJATTAVISSA. kun korjaa olojaan. Omaa muistia voi hiukan kokeilla tohtori.fi-sivuston testillä:

more...
No comment yet.
Scooped by Kristiina Tallgren
Scoop.it!

Psykologia 3 / ryhmätyö

Kristiina Tallgren's insight:

MITÄ MUISTI ON?

http://www.edu.lahti.fi/~kmakinen/KolariPS3.2.htm
Lahden lukion PS3- eli kognitiivisen psykologian opiskelijoiden ryhmätyö muistista v. 2003 määrittelee muistin arkikäsitystä, "Muisti on jonkun asian mieleenpalautusta", laajemmin:

"Muisti on tärkeä henkinen työväline, jonka avulla ihminen on vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Se on kuin prosessi, jolla on kiinteä yhteys havaitsemiseen. Lisäksi muistiin on varastoitu kaikki se, mikä tekee meistä yksilöitä ( elämänkokemukset ). Ihmisen koko persoonallisuus on varastoitunut hänen muistiinsa. Myös kaikki tiedot ja taidot ovat muistiin varastoituneita asioita, jotka korostavat muistin yhteyttä oppimiseen.
Muistaminen on keskeinen kognitiivinen toiminto. Tavallisesti se nähdään kolmivaiheisena toimintojen sarjana, johon sisältyy informaation vastaanotto, tallentaminen ja mieleenpalautus."

http://www.edu.lahti.fi/~kmakinen/KolariPS3.2.htm.
Ryhmätyössä korostetaan että muisti on aina yksilöllinen:
"Säilömuistia on vaikea tutkia, sillä asioiden kokeminen on henkilökohtaista. Esimerkiksi Freud katsoi, että muistin toiminta riippuu nimenomaan henkilökohtaisista kokemuksista ja arvostuksista. On jopa asioita, joita ei halua muistaa. Sir Frederick Bartlettin mielestä taas muistaminen perustuu merkityksen antamiseen. Siksi henkilökohtaisesti merkitykselliset asiat muistetaan parhaiten."


Rita Carter (2009. Aivot. Kuvitettu opas aivojen rakenteeseen, toimintaan ja häiriöihin) määrittelee muistin ennen kaikkea joukkona erilaisia aivotoimintoja. "Noiden toimintojen yhteinen piirre on menneiden kokemusten uudelleenluominen aktivoimalla syknronisesti (eli yhtäaikaa) neuroneita (eli aivosoluja), jotka liittyivät alkuperäiseen kokemukseen."

Carterin mukaan muistaminen merkitsee vain harvoin tapahtumien tarkkaa tallentamista mieleen. MUISTAMINEN on kokemuksesta UUTTA LUOVA TAPAHTUMA. Muistamiskokemuksessa: "alkuperäinen sekoittuu tietoisuuteen nykytilanteesta. Tämä muistamiskokemus 'kirjoitetaan' muiston päälle, joten joka kerta kun tapahtuma palautetaan mieleen, se on tosisasissa muisto edellisestä kerrasta kun muistimme sen. Siksi muistot muuttuvat pikku hiljaa vuosien mittaan, kunnes ne lopulta saattavat muistuttaa alkuperäistä tapahtumaa enää hyvin vähän.
Ihmisen muistin tarkoitus on käyttää menneitä tapahtumia tulevien toimintojen apuna, eikä täydellisen ja kattavan menneiden tapahtumien rekisterin ylläpitäminen on käyttökelpoinen tapa toteuttaa sitä. Tärkeämpää on pystyä tekemään yleistyksiä kokemuksien pohjalta."

Muisti siis muistaa tahallaan "väärin".

more...
No comment yet.
Scooped by Kristiina Tallgren
Scoop.it!

Dementian käsite - Dementia- eli muistisairaudet - Muisti - Terveysklinikat - Tohtori.fi

Dementian käsite - Dementia- eli muistisairaudet - Muisti - Terveysklinikat - Tohtori.fi | Muistihäiriöt | Scoop.it
Tohtori.fi on Suomen suosituin terveyssivusto, joka tarjoaa koko perheelle luotettavaa ja puolueetonta tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista, sairauksista, lääkkeistä sekä terveyspalveluista.
Kristiina Tallgren's insight:

ETENEVÄ MUISTISAIRAUS

tohtori.fi -terveyssivuston muistiklinikka http://www.tohtori.fi/?page=2134015&id=4105688
selittää, että etenevät muistisairaudet, kuten mm. Alzheimerin tauti, aiheuttavat dementiaa eli aivojen toimintakyvyn heikkenemistä ja jopa tuhoutumisen. Sairastuneen henkiset kyvyt häviävät vähitellen niin, ettei hän pysty enää huolehtimaan asioistaan eikä itsestään. Alzheimerin tautia ei voi parantaa, mutta sen pahenemista voi lääkkeillä ehkäistä ja hidastaa.

more...
No comment yet.
Scooped by Kristiina Tallgren
Scoop.it!

Sivusto ajankohtaisista uskontoasioista ja taidosta ymmärtää niitä: News Focus | Lapido Media - Centre for Religious Literacy in World Affairs

Sivusto ajankohtaisista uskontoasioista ja taidosta ymmärtää niitä: News Focus | Lapido Media - Centre for Religious Literacy in World Affairs | Muistihäiriöt | Scoop.it
Kristiina Tallgren's insight:

Toistaiseksi vain silmäilin tätä sivustoa, mutta näytti jo niin kiinnostavalta, että laitoin tänne talteen ja muillekin vinkiksi.

more...
No comment yet.