Kärlek - Wikipedia | Kärlek | Scoop.it

Kärlek är en känsla som präglas av ömhet och tillgivenhet. Man kan känna kärlek till många saker och personer. Förälskelse är starten på ett kärleksförhållande. Att visa kärlek till någon kallas att älska. Man kan råka ut för olycklig kärlek så den man ällskar inte besvarar sin kärlek. Grekiskan har 4 olika ord för kärlek. Eros symboliserar den romantiska kärleken. Agape är den förutsättningslösa kärleken. Philia står för syskonkärlek och Libido är den sexuella kärleken.