Alkollüsün düşünürsün | Karalamalar | Scoop.it

Hala dünyada senin haricindekilerin ne olduğunun hesabını yapamamışsın.