JSF e-mail Validation örneği... Hemen hemen her yazılım projesinde validation'a ihtiyaç duyulur. kısaca bir örnek paylaşacağım. UserBean isimli managedbean clasımız'da gerekli get getter setter metodları bulunacak ...