Webbutbildningar inom omsorgsområdet | IT-Lyftet & IT-Piloterna | Scoop.it
Kunskapsguiden samlar webbutbildningar från olika aktörer som kan stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst att underlätta tillämpningen av bästa tillgängliga kunskap.

Via Åsa Petersson