Personalen sågar vårdens it-system | Computer Sweden | IT-Lyftet & IT-Piloterna | Scoop.it
Användbarheten i vårdens it-system måste förbättras och för det krävs att vårdpersonalen blir djupare involverad. Det är några av slutsatserna i en rapport som lämnades över till regeringen i dag.

Via Anita Rissler