6 Characteristics Of Tomorrow’s Classroom Technology | IT in het onderwijs | Scoop.it

Een schematische weergave van allerlei opkomende technologiën die het onderwijs de komende tientallen jaren zullen beïnvloeden. Drie omgevingen worden onderscheiden:

- het klaslokaal (de docent geeft les aan een groep studenten in een fysieke setting)

- de studio (studenten werken samen, de docent faciliteert)

- virtueel (leren zonder dat lichamelijke aanwezigheid of geografische afstand er toe doet)


Via Cornélia Castro