Ο ρόλος της απόδειξης στην Ευκλείδεια Γεωμετρία και στη διδακτική πρακτική στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. | Ο ρόλος της απόδειξης στην Ευκλείδεια Γεωμετρία και στη διδακτική πρακτική στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. | Scoop.it