ตรวจสอบสถิติ Facebook เมืองไทยด้วย SocialBakers « thumbsup | isb | Scoop.it
ถึง Facebook จะไม่ค่อยเปิดเผยตัวเลขผู้ใช้อย่างเป็นทางการและอันดับต่างๆ ด้วยตัวเองบ่อยนัก แต่ผมว่าเขาก็แอบเปิดอยู่ในที เพราะระยะหลังเวลาเปิดไปตามเว็บข่าวแนวเดียวกับ thumbsup เวลาใครนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถิติ Facebook ทุกๆ ...
Via Butthun