iPhone iOS6 GO SMS Theme v2.0 (paid) apk | iphone | Scoop.it

iPhone iOS6 GO SMS Theme v2.0 apk
Yêu cầu: 1.6 trở lên
Tổng quan: Một chủ đề iPhone vô cùng chính xác cho GO SMS!


Via ApkLife, Nonm Nnl