כלים קטנים גדולים | כלים חינמיים וסביבות לימודיות לפיתוח פעילות מתוקשבות | Scoop.it
אפרת מעטוף: על פדגוגיה דיגיטלית, חדשנות בהוראה ומיני מטעמים נוספים...