De complexiteit van seriemerken | Intellectueel eigendomsrecht | Scoop.it

Bespreking van het arrest Uniweb door Maarten Schut van Kennedy van der Laan. Het arrest heeft betrekking op een beroep op een seriemerk. Het Hof van Justitie benadrukt dat een dergelijk beroep een complexe feitelijke analyse vereist. Het arrest bevat geen fundamentele nieuwe inzichten over seriemerken, maar wel de waarschuwing aan de feitenrechter om daadwerkelijk alle relevante feitelijke elementen te wegen, in de sleutel van het standaardarrest Bainbridge.