RedstoneHost - Knowledgebase - Installing MySQL / Databases | Installing MySQL | Scoop.it