Dienend leiderschap « EénLijn | inspirerend leiderschap | Scoop.it
Enerzijds directeur van een grote typisch Amerikaanse industrie, AT&T, anderzijds een zeer spiritueel denker. Hij ontdekte dat leider-zijn vooral inhoudt dat je ten dienste wilt staan van de mensen aan wie je ...