ขโมย account Skype เพียงแค่ใช้ชื่ออีเมลล์เท่านั้น ! | InNoCent | Scoop.it

ช่องโหว่อันล่าสุดที่พบใน Skype ของ Microsoft นั้น ทำให้บุคคลอื่นสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน และยึด account ของคุณได้ เพียงแค่รู้อีเมล์ของเหยื่อที่เชื่อมโยงกับ account Skype เท่านั้น


Via Citec Evolution