Informationssäkerhet
176 views | +0 today
Follow
 
Scooped by Gert Nilsson
onto Informationssäkerhet
Scoop.it!

Nya lagar sätter press på företagen – svettigt 2018 för it-juridiken

Nya lagar sätter press på företagen – svettigt 2018 för it-juridiken | Informationssäkerhet | Scoop.it
Räkna med att det är nervöst på många företag nu i början av det nya året. 2018 är året då en rad stora lagändringar kommer att skärpa kraven på hur organisationer hanterar personuppgifter, säkerhet och kunddata.
more...
No comment yet.
Informationssäkerhet
Här kommer jag att publicera artiklar och inlägg om vad som händer inom området informationssäkerhet. Vad är informationssäkerhet, läs mer om ämnet här: https://www.informationssakerhet.se/Om-informationssakerhet-kon/vad_ar_informationssakerhet/
Curated by Gert Nilsson
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

Nya lagar sätter press på företagen – svettigt 2018 för it-juridiken

Nya lagar sätter press på företagen – svettigt 2018 för it-juridiken | Informationssäkerhet | Scoop.it
Räkna med att det är nervöst på många företag nu i början av det nya året. 2018 är året då en rad stora lagändringar kommer att skärpa kraven på hur organisationer hanterar personuppgifter, säkerhet och kunddata.
more...
No comment yet.
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

Nytt år, nya hot. Här är de största utmaningarna för it-säkerheten.

Nytt år, nya hot. Här är de största utmaningarna för it-säkerheten. | Informationssäkerhet | Scoop.it
Ransomware, ddos-attacker och trojaner – visst var 2017 ett tufft år. Men det nya året riskerar att bli värre – fem globala säkerhetsutmaningar ligger bakom den utvecklingen. 
more...
No comment yet.
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten - Datainspektionen

Regeringen ger Datainspektionen ytterligare 30 miljoner kronor i anslag för att stärka arbetet med den personliga integriteten. Myndigheten föreslås byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten samtidigt…
more...
No comment yet.
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

Sveriges digitala sårbarhet måste hanteras

Sveriges digitala sårbarhet måste hanteras | Informationssäkerhet | Scoop.it
Under våren har många länders företag och myndigheter utsatts för cyberattacker. Även Sverige kommer att drabbas, vilket kan påverka grundläggande samhällstjänster. Vår digitala sårbarhet måste hanteras.
more...
No comment yet.
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

Myndighet får annat uppdrag i nytt namn

Samhälle. Nu är det slut med Datainspektionen. Inte för att myndigheten läggs ner utan för att den byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten - samtidigt som den får ändrat…
more...
No comment yet.
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

Har ni en informationssäker kultur på jobbet?

Har ni en informationssäker kultur på jobbet? | Informationssäkerhet | Scoop.it
Vi hör ofta i nyheterna om informationsläckor och känsliga uppgifter som har kommit på villovägar. Säkra tekniska lösningar är naturligtvis väsentliga
more...
No comment yet.
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

iFacts arbetar för samhällsviktiga urbana flöden | Skane.com

iFacts arbetar för samhällsviktiga urbana flöden | Skane.com | Informationssäkerhet | Scoop.it
Malmöbaserade iFacts hjälper företag och organisationer att jobba förebyggande i bland annat riskfrågor.
more...
No comment yet.
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Utredningen föreslår en ny lag och en ny förordning som till utformning och innehåll ligger nära NIS-direktivet.
more...
No comment yet.
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

”Ledningar måste ha bättre koll på vad som ska skyddas”

”Ledningar måste ha bättre koll på vad som ska skyddas” | Informationssäkerhet | Scoop.it
DEBATT. Att bara kasta pengar på it-säkerhet räcker inte. Beslutsfattare måste sätta sig in i vad som är verkligt skyddsvärt, och se till att förbättra säkerheten för just detta. Det skriver tre it-experter efter skandalen på Transportstyrelsen.
Gert Nilsson's insight:
more...
No comment yet.
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

Debattartikel: ”Outsourcing och IT-säkerhet står inte i motsats”

Debattartikel: ”Outsourcing och IT-säkerhet står inte i motsats” | Informationssäkerhet | Scoop.it
”Outsourcing av statliga verksamheters IT kommer i många fall att vara viktigt för att Sverige ska kunna bibehålla global konkurrenskraft i en digitaliserad värld”, skriver David Frydlinger.
Gert Nilsson's insight:
Informationssäkerhet måste prioriteras på alla företag, kommuner, organisationer och statliga myndigheter om vi inte ska halka efter i den snabba digitala transformation som sker just nu.
more...
No comment yet.
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

Personuppgiftslagens tillämpning i skolan

Personuppgiftslagens tillämpning i skolan | Informationssäkerhet | Scoop.it
Personuppgiftslagen skyddar den personliga integriteten. Den reglerar hur skolor får hantera uppgifter om elever, till exempel på nätet. Den styr också hur skolor får använda molntjänster. Datainspektionen övervakar att lagen följs. Här finn
more...
No comment yet.
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

Informationssäkerhet - en kulturfråga

Informationssäkerhet - en kulturfråga | Informationssäkerhet | Scoop.it
FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling och analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.
more...
No comment yet.
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

Säkerhetsklyftan är 2018-års största it-utmaning

Säkerhetsklyftan är 2018-års största it-utmaning | Informationssäkerhet | Scoop.it
Brist på it-säkerhetsexperter riskerar att skapa en klyfta mellan företag - de som har råd och de som inte har råd att anlita kompetens. Det hotar Sverige som it-nation, befarar IDG Expert Networks Frederick Wennmark.
more...
No comment yet.
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

Riksbankens informationssäkerhet har flera brister

Riksbankens informationssäkerhet har flera brister | Informationssäkerhet | Scoop.it
Känslig information riskerar läcka, allvarliga incidentrapporter slarvas bort och dålig kryptering. Riksbankens informationssäkerhet har flera brister.
more...
No comment yet.
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

Skol IT Skåne

Även utbildningsverksamheten måste ta hänsyn till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018. Det finns verktyg so
more...
No comment yet.
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

Ny myndighet ska öka integritetsskyddet

Ny myndighet ska öka integritetsskyddet | Informationssäkerhet | Scoop.it
Nu trappar Sverige upp skyddet för den personliga integriteten. Ett nytt vapen är kraftiga böter. Myndigheten Datainspektionen blir nästan dubbelt så stor som i dag och byter namn till ”Integritetsskyddsmyndigheten”.
more...
No comment yet.
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

Tillit till digital datahantering nödvändigt för innovation

Tillit till digital datahantering nödvändigt för innovation | Informationssäkerhet | Scoop.it
Den ökade tillgången till publika och personliga datauppgifter skapar möjligheter för att utveckla innovativa tjänster. GDPR sätter press på att existerande och nya lösningar utvecklas för ökad säkerhet och integritet.
Gert Nilsson's insight:
I dagens digitala transformation är informationssäkerhet ett viktigt verktyg. http://www.ifacts.se
more...
No comment yet.
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

Nästa år ökar kraven på kritisk infrastruktur

Nästa år ökar kraven på kritisk infrastruktur | Informationssäkerhet | Scoop.it
NIS-direktivet ställer krav på att leverantörer av samhällskritisk infrastruktur har tillräcklig informationssäkerhet. Men direktivet har inte fått tillräcklig uppmärksamhet, anser Albin Zuccato på Atea.
Gert Nilsson's insight:
more...
No comment yet.
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

Ifacts ska säkra Vattenfall

Ifacts ska säkra Vattenfall | Informationssäkerhet | Scoop.it
Malmöföretaget Ifacts ska leverera en webbtillämpning som stöder IT- och informationssäkerhet till Vattenfall.
Gert Nilsson's insight:
Den här artikeln är skriven 2004 men är högaktuell just nu.
more...
No comment yet.
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

Standardisering - Informationssäkerhet SIS/TK 318 - SIS.se Teknisk kommitté

Standardisering - Informationssäkerhet SIS/TK 318 - SIS.se Teknisk kommitté | Informationssäkerhet | Scoop.it
Standardisering - InformationssäkerhetDagens samhälle kräver säkra metoder för kommunikation, identifikation och integritet - SIS/TK 318
more...
No comment yet.
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

Stora brister i kommunernas IT-säkerhet

Stora brister i kommunernas IT-säkerhet | Informationssäkerhet | Scoop.it
Trots kommunernas allt större ansvar för samhällsviktig verksamhet är informationssäkerheten alldeles för dålig. Det visar flera rapporter. Och det är de små kommunerna som har det särskilt tufft.
Gert Nilsson's insight:
Ta ett helhetsgrepp om informationssäkerheten med ett bra ledningssystem för Governance, Compliance, GDPR och alla de andra delarna inom informationssäkerhet.
more...
No comment yet.
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

Experterna efter it-skandalen - "Outsourcingen kommer att fortsätta växa"

Experterna efter it-skandalen - "Outsourcingen kommer att fortsätta växa" | Informationssäkerhet | Scoop.it
Från experthåll spås att outsourcingen kommer att fortsätta växa. Men också att det mycket väl kan finnas liknande problem, som de Transportstyrelsen har haft, på andra myndigheter.
Gert Nilsson's insight:
Det är inga problem med att outsourca sin IT bara man har full koll på informationssäkerheten och vad det är man outsourcar. Behöver man hjälp med att hålla koll på informationssäkerheten i sina system, så finns det program för detta. http://www.ifacts.se/erbjudande-och-tjanster/informationssakerhet/
more...
No comment yet.
Scooped by Gert Nilsson
Scoop.it!

Här finns verktyget för den optimala hanteringen av Informationssäkerhet, compliance och GDPR

Här finns verktyget för den optimala hanteringen av Informationssäkerhet, compliance och GDPR | Informationssäkerhet | Scoop.it
iFACTS offers software and services for your governance, information management, and insurance management needs. Our adaptive solutions fully integrate with your daily operations.
more...
No comment yet.