Αρνητική πρωτιά του Facebook στο cyberbullying | informatics | Scoop.it
Σύμφωνα με τη μελέτη του knowthenet.org.uk, το 87% των εφήβων ανέφερε ότι έχουν πέσει θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού μέσω του Facebook, ενώ το ένα πέμπτο μέσω του Twitter.

Via Greek School Network