Inzetten wijkverpleegkundige redt levens | Infectiepreventie | Scoop.it

Wanneer de wijkverpleegkundige wordt ingeschakeld bij de overgang van ziekenhuis naar thuis, daalt het sterftecijfer van ouderen aanzienlijk.

 

Dit stelt Sophia de Rooij in haar oratie tijdens haar benoeming tot hoogleraar Geriatrie-Ouderengeneeskunde in het AMC. Ruim 30 procent van de ouderen die acuut wordt opgenomen in een ziekenhuis,  overlijdt binnen drie maanden na ontslag. Als wijkverpleegkundigen worden ingeschakeld bij de overgang van ziekenhuis naar de thuissituatie daalt het sterftecijfer binnen een maand na ontslag met 40 procent. Betere begeleiding en nazorg redden levens, en zorgen voor sneller herstel en minder heropnames: 'Door de zorg voor kwetsbare ouderen anders te organiseren valt veel te winnen.'

 

Lees meer via bovenstaande link.