Lärare söker digitala resurser när eleverna får egen dator
När eleverna får tillgång till en egen dator ägnar lärare allt mer tid till att söka efter och värdera digitala resurser för undervisning och lärande.


Via Åsa Petersson