IKT-pedagogik
378 views | +0 today
Follow
IKT-pedagogik
Pedagogik och lärande med IKT
Curated by Lasse
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Lasse from ikttove
Scoop.it!

Upphovsrätt på lågstadiet

Upphovsrätt på lågstadiet | IKT-pedagogik | Scoop.it

– För in upphovsrätten tidigt i undervisningen. Då lär sig eleverna rätt från början. Det säger Anki Demred, lågstadielärare vid Backaskolan i Ystad. Hon berättar för Kolla Källan om hur hon undervisar om upphovsrätt med hjälp av bloggen som verktyg.


Via Tove Andersson
more...
No comment yet.
Rescooped by Lasse from IKT & skolutveckling
Scoop.it!

Jag tar mig friheten att utmana tanken på ett omdefinerat lärande

Jag tar mig friheten att utmana tanken på ett omdefinerat lärande | IKT-pedagogik | Scoop.it
R Puentedura föreläser i KatrineholmI Sverige har skolan fått möta en ny tanke i Ruben Puenteduras SAMR-modell som handlar om att vi inom skolan måste nyttja våra IT-artefakter till sin fulla potential och komma till en nivå som handlar om att...

Via Andreas Wåhlström
more...
No comment yet.
Rescooped by Lasse from ikttove
Scoop.it!

Omvärldsbloggen » Blog Archive » Små barn, digitala medier och lärande

Omvärldsbloggen » Blog Archive » Små barn, digitala medier och lärande | IKT-pedagogik | Scoop.it

Via Tove Andersson
more...
No comment yet.
Rescooped by Lasse from Språkträning
Scoop.it!

Språkdagen - 26 september varje år

Språkdagen - 26 september varje år | IKT-pedagogik | Scoop.it
Syftet med europeiska språkdagen är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt.

Via Täby skoldatatek
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

It i skolan

It i skolan | IKT-pedagogik | Scoop.it

"Här är nyttan med den pedagogiska it-användningen i fokus. Förskollärare och lärare berättar om sina erfarenheter. Resultat från forskning och studier presenteras."

more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Det upp-och-nervända klassrummet

Det upp-och-nervända klassrummet | IKT-pedagogik | Scoop.it
Gymnasieläraren Daniel Barker tyckte att han använde för mycket lektionstid till genomgångar och för lite tid till elevernas arbete.
more...
No comment yet.
Rescooped by Lasse from ikttove
Scoop.it!

http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/2.6075/rapporter/larare-soker-digitala-resurser-nar-eleverna-far-egen-dator-1.176224

Lärare söker digitala resurser när eleverna får egen dator
När eleverna får tillgång till en egen dator ägnar lärare allt mer tid till att söka efter och värdera digitala resurser för undervisning och lärande.


Via Åsa Petersson, Tove Andersson
more...
No comment yet.
Rescooped by Lasse from ikttove
Scoop.it!

Lärande i det digitala samhället - om SAMR

En introduktion i SAMR-modellen. Vilka möjligheter innebär dagens digitala samhälle för lärandet och vilka färdigheter behöver våra elever utveckla för framt...


Via Tove Andersson
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Ny forskning: Dataspel får tredjeklassare att fatta matte

Ny forskning: Dataspel får tredjeklassare att fatta matte | IKT-pedagogik | Scoop.it
Forskningsnyhet från Högskolan Väst om tredjeklassare som förbättrar sin förståelse av matte med hjälp av dataspel.
more...
No comment yet.
Rescooped by Lasse from ikttove
Scoop.it!

Appen gav 5-årige Vincent en röst

Appen gav 5-årige Vincent en röst | IKT-pedagogik | Scoop.it
Med hjälp av en app till surfplattan fick Vincent för första gången en egen röst - ett genombrott som också fick oväntad spridning på Facebook.
Via Tove Andersson
more...
No comment yet.
Rescooped by Lasse from ikttove
Scoop.it!

»Se undervisningen med elevens ögon« | Lärarnas Nyheter

»Se undervisningen med elevens ögon« | Lärarnas Nyheter | IKT-pedagogik | Scoop.it

Via Tove Andersson
more...
No comment yet.
Rescooped by Lasse from ikttove
Scoop.it!

Om ungas digitala delaktighet

Om ungas digitala delaktighet | IKT-pedagogik | Scoop.it
Digital delaktighet ses som odelat positivt och värdefullt för vuxna, men när det gäller barn och unga är det ofta riskerna som lyfts fram. Detta diskuterades under ett panelsamtal på Bokmässan i Göteborg 2012.

Via Tove Andersson
more...
No comment yet.
Rescooped by Lasse from ikttove
Scoop.it!

Vad är viktigast? - IKT-pedagoger Kungsbacka

Just nu pågår en revidering av vår IKT-strategi! Tanken är att nämnden för Förskola & Grundskola ska fastställa den i januari eller februari. Den kommer nog inte ens heta IKT-strategi utan – Strategi för lärande med digitala ...


Via Tove Andersson
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Roligare i skolan när alla fick egen dator - Sandviken - www.arbetarbladet.se

"Datorerna används när det finns en anledning.
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Skolverket - Välkommen till PIM...

Skolverket - Välkommen till PIM... | IKT-pedagogik | Scoop.it

Skolverket - Välkommen till PIM...

"Det är inte tillgången till datorer utan lärarens kompetens som avgör om it-användningen i skolan blir lyckad. Praktisk it-och mediakunskap (PIM) är en kombination av handledningar på Internet, studiecirkel och hjälp i vardagen"
more...
No comment yet.
Rescooped by Lasse from ikttove
Scoop.it!

Läraren central om datorer ska öka elevers lärande - Forskning, Göteborgs universitet

Läraren central om datorer ska öka elevers lärande - Berner Lindström...

Via Tove Andersson
more...
No comment yet.
Rescooped by Lasse from IKT-skola
Scoop.it!

UR - Didaktikens verktyg

 
Hur kan man använda IKT för att utveckla undervisningen och främja lärande? Hur kopplar man ihop teknik, pedagogik och didaktik?
Vad innebär multimodal design i undervisning?
Vad bidrar rörlig bild, radio och andra medier med i lärande och undervisning?
more...
No comment yet.