Bedömning för lärande är en webbplats från GR-Utbildning (http://www.bedomningforlarande.se). Här diskuteras frågor som skillnaden mellan formativ och summativ bedömning, hur eleverna blir ägare till sitt eget lärande, tydliga mål osv. det finns bloggar kring ämnet och en idébank håller på att byggas upp. Under detta pass ger Malin er fakta om sidan ovh om hur du skulle kunna bli delaktig i innehållet. Malin lyfter också grundfrågan till diskussion, hur bedömmer vi barns lärande på ett vettigt sätt.