Rektor Jespers tankar om IKT | IKT-pedagogik | Scoop.it

Hur vi som skola blir digitala och använder oss av dessa verktyg i det dagliga arbetet. Hur vi kan stödja och utveckla kompetensen hos barn så de har goda möjligheter att möta en global och föränderlig framtid.