IKT-pedagogik
378 views | +0 today
Follow
IKT-pedagogik
Pedagogik och lärande med IKT
Curated by Lasse
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Orust tipssida kring digitala lärverktyg i lärmiljön

Vi måste bli bra på att bejaka varandra när någon gör något bra, när man kommit på ett knep eller två. Christian Lundahl talar om "2 stars and a wish" när det gäller att prata formativt...
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Ändrade villkor för lärande när alla elever får egen dator

När eleverna har var sin dator ställs ökade krav på den fysiska miljön. Eleverna blir mer mobila och klassrummen uppfattas ibland som begränsande för skapandet av nya arbetssätt.
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Elever med surfplattor blir bättre på att skriva

Elever med surfplattor blir bättre på att skriva | IKT-pedagogik | Scoop.it
Elever som får använda dator eller surfplatta lär sig snabbare att läsa och skriva, enligt en ny forskningsstudie. Barnen klarar att skriva längre texter med bättre språk och struktur jämfört med om de tvingas hantera penna.
more...
No comment yet.
Rescooped by Lasse from IKT & skolutveckling
Scoop.it!

Hur jag använder IT i min undervisning: samlade erfarenheter

Hur jag använder IT i min undervisning: samlade erfarenheter | IKT-pedagogik | Scoop.it
Jag hoppas att jag nästa vecka får chans att prata med en IKT-utvecklare i barn- och ungdomsnämnden i Sollentuna. Han pratar med ett antal lärare, för att höra hur IT/IKT används i undervisningen, ...

Via Mats Öström, Andreas Wåhlström
more...
Mats Öström's curator insight, February 28, 2013 7:20 PM

Bra små trevliga och konkreta tips om hur man kan använda IKT i skolan

Scooped by Lasse
Scoop.it!

IT-satsning gynnar elever med dyslexi | dyslexi.org - om läs-, skriv- och räknesvårigheter

dyslexi.org är sajten om läs-, skriv- och räknesvårigheter.
more...
No comment yet.
Rescooped by Lasse from ikttove
Scoop.it!

Skolbanken

Skolbanken | IKT-pedagogik | Scoop.it
Välkommen till Skolbanken av Unikum. Här delar pedagoger från hela landet på inspiration i form av tusentals
pedagogiska planeringar, matriser och utvecklingsplaner.

Via Tove Andersson
more...
No comment yet.
Rescooped by Lasse from ikttove
Scoop.it!

Dator från första klass minskar kunskapsgapet mellan pojkar och flickor

Dator från första klass minskar kunskapsgapet mellan pojkar och flickor | IKT-pedagogik | Scoop.it
SVT Debatt - Du påverkar samhället

Via Tove Andersson
more...
No comment yet.
Rescooped by Lasse from ikttove
Scoop.it!

"Mina elever har miljontals läsare" | Lärarnas Nyheter

"Mina elever har miljontals läsare" | Lärarnas Nyheter | IKT-pedagogik | Scoop.it

Via Tove Andersson
more...
No comment yet.
Rescooped by Lasse from ikttove
Scoop.it!

Att skriva sig till läsning

Att skriva sig till läsning | IKT-pedagogik | Scoop.it

Joachim Thornström om att använda digitala verktyg som en väg in i skrivandet. Att låta barnen lära känna språket, snarare än att lära känna bokstavformerna, stimulerar viljan att kommunicera och d...


Via Tove Andersson
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Appar som alternativ

Många är de som lidit i hela sitt liv av läs- och skrivsvårigheter. Idag finns det en möjlighet att använda digitala verktyg som appar för att underlätta elevers lärande i skolan.
more...
No comment yet.
Rescooped by Lasse from IKT-skola
Scoop.it!

Åttaåringar pratar nätetikett

Åttaåringar pratar nätetikett | IKT-pedagogik | Scoop.it
"Skriv inget du inte kan stå för. Var inte elak. Det du skriver på nätet finns kvar för alltid." Det är budord för nätetikett i läraren Ellinor Sjöbloms klassrum.
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Tidsenliga lärverktyg hjälper de med läs- och skrivsvårigheter

Tidsenliga lärverktyg hjälper de med läs- och skrivsvårigheter | IKT-pedagogik | Scoop.it
22 januari 2013

Elever med läs- och skrivsvårigheter får större möjligheter att klara skolans mål om de använder tidsenliga verktyg.
more...
No comment yet.
Rescooped by Lasse from ikttove
Scoop.it!

iBibliotekets temabaserade sidor

iBibliotekets temabaserade sidor | IKT-pedagogik | Scoop.it

Hittade denna fantastiska Wiki med namnet iBiblioteket. En fantastisk resurs med temabaserade länkar i olika kategorier: Här kan man söka ... Continue reading


Via Tove Andersson
more...
No comment yet.
Rescooped by Lasse from ikttove
Scoop.it!

hd.se - Stora digitala klyftor i Helsingborgs skolor

hd.se - Stora digitala klyftor i Helsingborgs skolor | IKT-pedagogik | Scoop.it

Antalet elever per dator skiljer sig väldigt åt mellan Helsingborgs olika grundskolor. Hur de används är oftast helt upp till varje enskild lärare.


Via Tove Andersson
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Så tolkar Skolinspektionen regeln om betyg i alla ämnen - Skolinspektionen

I skollagen står det att eleverna i grundskolan ska få betyg i alla ämnen varje termin från och med årskurs sex. Skolinspektionens tolkning är att skolan bara ska ge eleverna betyg i de ämnen de har fått undervisning i.
more...
No comment yet.
Rescooped by Lasse from ikttove
Scoop.it!

Reinfeldt utmanar Björklund

Reinfeldt utmanar Björklund | IKT-pedagogik | Scoop.it
Utbildningsminister Jan Björklund (FP) vill ha mer traditionell katederundervisning. Nu utmanas han av Fredrik Reinfeldt (M) som kan tänka sig både lego och dataspel i skolan. –  J…
Via Tove Andersson
more...
No comment yet.