The Net in Higher Education: Du skall inte undvika Wikipedia i undervisningen! | IKT och iPad i undervisningen | Scoop.it

Nämner man Wikipedia och undervisning kan man nästan vara säker på att det uppstår ett visst meningsutbyte mellan företrädare för olika uppfattningar.


Via Lars-Erik Jonsson