Les II Jornades TIC i Educació són la segona edició d'unes trobades de professionals de l’educació que tenen l'objectiu d’oferir un espai de reflexió i d'intercanvi d'experiències al voltant de l’ús de les eines TIC en els processos d'ensenyament-aprenentatge i en l'organització, que es desenvolupen al centre i a l'aula.

 

Aquestes jornades volen:

Promoure la reflexió sobre l’activitat docent i les estratègies d’intervenció a l’aula.
Divulgar experiències de bones pràctiques educatives amb l’ús de les TIC.
Facilitar l’intercanvi dels docents en relació a l’ús de les TIC en la seva tasca docent.
Promoure la innovació i la millora de la docència.