Δεύτερο τεύχος για το e-book του Freeweird με «Μαθήματα διαδικτυακής ιστορίας» - Freeweird | iEduc | Scoop.it

... το δεύτερο τεύχος εξακολουθεί να διατηρεί έναν νοσταλγικό χαρακτήρα, αφού η κεντρική θεματική γύρω από την οποία οργανώνεται το περιεχόμενό του αφορά το παρελθόν του διαδικτύου.


Via Informatics