Για το μάθημά μας στην Πληροφορική » Διάβαση της Αφροδίτης μπροστά από τον Ήλιο στις 5 και 6 Ιουνίου 2012 | ICT in Education | Scoop.it

Ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο θα συμβεί την Τρίτη 5 και Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 δηλ η διάβαση – διέλευση της Αφροδίτης μπροστά από τον δίσκο του Ήλιου. Σπάνιο, καθώς συμβαίνει με συχνότητα πάνω από εκατό έτη. Όταν δε συμβεί, τότε, έχουμε δίδυμες παρατηρήσεις με διαφορά 8 έτη. Η αμέσως προηγούμενη διέλευση, δίδυμη της τωρινής, συνέβη το 2004. Η επόμενη θα συμβεί τον Δεκέμβριο του 2117. ...


Via Informatics