Ενισχύοντας την εκπαίδευση μέσω της πληροφορικής | ICT in Education | Scoop.it

Στο σύγχρονο κόσμο, η εκπαίδευση προσλαμβάνει όλο και πιο πολλά τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Από τη ρομποτική μέχρι τα tablets, σε όλο τον κόσμο οι εκπαιδευτικοί αναβαθμίζουν τα εργαλεία τους για να εφοδιάσουν τους μαθητές τους με τις απαραίτητες δεξιότητες.

 

 


Via Aris P. Louvris