Δημιουργώ παιχνίδια στο Microsoft Kodu | ICT in Education | Scoop.it
Προγραμματισμός με το Microsoft Kodu (RT @gpalegeo1: Τα δυο βιβλία μας για τον προγραμματισμό σε δημοτικό και γυμνάσιο: Microsoft Kodu www.koduplay.gr (νέο)και Scratch www.scratchplay.gr...)...

Via Aris P. Louvris, Informatics