ICSecClub
6.7K views | +0 today
Follow
 
Scooped by Jaroslav Oster
onto ICSecClub
Scoop.it!

Prieskum na základných školách mesta Lučenec

Prieskum na základných školách mesta Lučenec | ICSecClub | Scoop.it

Situácia v našich školách je v posledných rokoch mimoriadne krízová. Signalizuje pre odborníkov, učiteľov, psychológov, pedagógov, ale aj pre celú verejnosť, že je v našej spoločnosti zjavná kríza rodiny, kríza výchovy detí, kríza morálnych a duchovných hodnôt u mladistvých.

 

V súčasnej škole, ako evidujú odborníci sa vyskytuje množstvo sociálno-patologických javov, medzi ktoré sa najčastejšie radia javy ako: agresia, násilie, vandalizmus namierené voči žiakom, učiteľom, objektom v škole(obrazy, sochy, školský nábytok, školské počítače, a iné), ďalej šikanovanie spolužiakov, ale aj učiteľov, záškoláctvo s alebo bez páchania kriminality (krádeže, lúpeže a iné), poruchy správania, fajčenie, alkoholizmus a iné drogové závislosti, resp. aj dílerstvo drog v školách,kriminalita mladistvých v škole a mimo školu (krádeže počítačov, mobilov, peňazí) a prostitúcia mladistvých. Na vzniku sociálno-patologických javov v školách a porúch žiakov v správaní sa podieľa množstvo faktorov. Súčasná spoločnosť stavia ako vzor suverénneho arogantného jedinca, ktorý si rieši svoje problémy agresívnymi prejavmi správania a ktorý uskutočňuje násilné, dokonca až trestné činy. Videohry, ktoré deti hrávajú niekoľko hodín denne, tiež zvyšujú ich agresivitu a v neposlednom rade tiež každodenne prezentovaná intolerancia i diskriminácia dospelých.

 

Zásadným problém sa v súčasnej dobe javí aj využívanie informačných technológií bez odpovedajúcej úrovne znalostí rizík. Konanie, ktoré často z neznalosti fungovania technologických prostriedkov a rovnako z neznalosti základnej legislatívy môže prerásť až do aktivít presahujúcich hranice trestného práva.

 

Ako nutné východisko pre optimalizáciu a koordináciu aplikovateľných preventívnych aktivít fokusovaných na skutočné problémy vznikla v aktivitách Komisie prevencie potreba identifikovania a kvantifikovania reálneho stavu sociálno-patologických javov na základných školách nášho mesta. Jednou z dostupných foriem bola realizácia prieskumu, ktorý bol realizovaný a vyhodnotený na prelomoch rokov 2011 a 2012. Prieskum bol realizovaný anonymne formou elektronického dotazníka čím bola vylúčená akákoľvek možnosť identifikácie respondentov. Do prieskumu sa zapojila vzorka 506 žiakov ročníkov 4 - 9.

 

Na základe vyhodnotenia prieskumu možno konštatovať, že časť zistení potvrdila predpoklady odborníkov zaoberajúcich sa problematikou prevencie na regionálnej úrovni a časť poukázala na "slabé" miesta prevencie - jednoducho nám ukázala akým smerom treba v ďalších obdobiach smerovať aktivity.

 

Základné zistenia z prieskumu (výber najzaujímavejších):

zvýšenú pozornosť bude potrebné venovať problematike šikanovania (šikanovanie = dlhodobé, úmyselné a opakované ubližovanie) - kde prieskum indikoval existenciu tohoto javu medzi deťmi a to ako v reálnom svete, tak aj vo svete internetových komunikačných prostriedkov (najmä sociálnych sietí) kde dominantne najčastejšou formou identifikovanou deťmi urážanie a nadávanie

viac ako 2/3 detí zapojených do prieskumu vnímajú vandalizmus ako jav s ktorým sa už stretli

skúmaná veková skupina nemá vo väčšej miere reálne skúsenosti s výhernými hracími automatmi

nezanedbateľná časť skúmanej vekovej skupiny uviedla reálne skúsenosti s konzumáciou alkoholických nápojov, fajčením tabakových cigariet a konzumáciou energetických nápojov

zaujímavým zistením bolo uvádzanie zdroja kde konzumenti prišli do styku s alkoholom – 27% respondentov uviedlo kamaráta ako prvého kto ponúkol, 10% uviedla rodinné prostredie

na zásadné medzery poukázal prieskum v oblasti internetovej bezpečnosti - väčšina respondentov neakceptuje základné princípy ochrany a má tendencie zverejňovať osobné údaje o svojej osobe na sociálny sieťach (Facebook, Twitter a ďalšie). Kompletný osobný profil pozostávajúci z mena, priezviska, osobnej fotografie a veku uverejňuje viac ako 43% opýtaných.

32% respondentov trávi na internetových fórach menej ako 2 hodiny denne, 22% odhaduje tento čas na 2 až 4 hodiny denne, 16% viac ako 4 hodiny denne – pričom až 61% hodnotí tento stav ako problém definovateľný vetou „trávim veľa času na pri zábave na počítači/internete“

takmer štvrtina detí v prieskume identifikuje nadmerné SMS-kovanie ako svoj osobný problém

v oblasti voľnočasových aktivít významné priečky obsadil televízny program, počítačové hry a internet

skúmanie zaujímavosti preventívnych aktivít z pohľadu žiakov základných škôl v našom meste prieskum preukázal, že za najzaujímavejšie a naprínosnejšie považujú žiaci besedy s externými odborníkmi v rôznych oblastiach

 

Kompletnú správu z prieskumu pri spoločnej porade členov Komisie prevencie, riaditeľov a preventistov škôl dostali do rúk tí najpovolanejší – pedagógovia. Veríme že im poslúži na skvalitnenie ďalšej preventívnej práce na svojich školách. Členovia komisie už dnes pripravujú na základe záverov prieskumu pripravujú ďalšie aktivity zamerané na základné, stredné školy ale rovnako myslíme aj na dospelých.

 

Predpokladateľne výsledky by neboli diametrálne odlišné nech by sa prieskum vykonal v ľubovoľnej samospráve na Slovensku - výsledky korešpondujú so zisteniami parciálnych prieskumov celoslovenského charakteru a odpovedajú aj výsledkom, zahraničných prieskumov.

more...
No comment yet.
ICSecClub
bezpečnosť, prevencia, IT
Curated by Jaroslav Oster
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Jaroslav Oster
Scoop.it!

Ochrana osobných údajov Európanov sa má zvýšiť | NAJspravy.sk - Online monitorovanie správ

Zabezpečiť to má európske nariadenie, ktoré má upraviť pravidlá ochrany osobných údajov.

more...
No comment yet.
Scooped by Jaroslav Oster
Scoop.it!

Litovský súd zakázal odsúdenému na štyri mesiace Facebook

Litovský súd zakázal odsúdenému na štyri mesiace Facebook | ICSecClub | Scoop.it

Odsúdený Litovčan zneužíval sociálne siete na podvody pri predaji mobilných telefónov.

more...
No comment yet.
Scooped by Jaroslav Oster
Scoop.it!

Zaměstnavatel může číst soukromou poštu pracovníků posílanou v pracovní době, rozhodl Evropský soud

Zaměstnavatel může číst soukromou poštu pracovníků posílanou v pracovní době, rozhodl Evropský soud | ICSecClub | Scoop.it
Podle Evropského soudu pro lidská práva mohou zaměstnavatelé číst zaměstnancům soukromá sdělení posílaná v pracovní době. Zaměstnavatel má právo kontrolovat, zda jeho podřízení vykonávají svou práci, ale nesmí dojít ke zneužití. Rozhodnutí je závazné pro všechny země, které ratifikovaly Evropskou úmluvu o lidských právech, tedy i pro Českou republiku.
more...
No comment yet.
Scooped by Jaroslav Oster
Scoop.it!

Správca učebne

Správca učebne | ICSecClub | Scoop.it

Bežná školá má dnes v učebniach 100 a viac počítačov. Čo to obnáša? Denne riešiť prevádzkové problémy ako...

more...
No comment yet.
Scooped by Jaroslav Oster
Scoop.it!

Jak bezpečně chránit a licencovat vyvíjený software - iDNES.cz

Jak bezpečně chránit a licencovat vyvíjený software - iDNES.cz | ICSecClub | Scoop.it
SafeNet Sentinel je světový leader v oblasti ochrany, licencování a monetizace software. Široká škála produktů a služeb je schopna řešit každý aspekt životního cyklu software, od ochrany před kopírováním intelektuálního vlastnictví až po optimalizaci licencování pro koncové uživatele.
more...
No comment yet.
Scooped by Jaroslav Oster
Scoop.it!

Nástrahy sociálnych sietí. Banky ukázali príklady, ako podvodníci ... - Aktuality.sk

Nástrahy sociálnych sietí. Banky ukázali príklady, ako podvodníci ... - Aktuality.sk | ICSecClub | Scoop.it
Podvodníci skúšajú ostražitosť bankových klientov aj na sociálnych sieťach. Slovenská banková asociácia (SBA) na troch príkladoch ukázala, na čo si treba dávať pozor.
more...
No comment yet.
Scooped by Jaroslav Oster
Scoop.it!

Rana pre Facebook a spol.: Súd spochybnil, ako USA chránia údaje o Európanoch | Ekonomika | TREND.sk

Rana pre Facebook a spol.: Súd spochybnil, ako USA chránia údaje o Európanoch | Ekonomika | TREND.sk | ICSecClub | Scoop.it
Verdikt môže mať ďalekosiahle následky pre komunikačné spoločnosti podnikajúce v Európe
more...
No comment yet.
Scooped by Jaroslav Oster
Scoop.it!

Útok z internetu

Autor dokumentu, reportér nemeckej televízie ARD vo Washingtone Klaus Scherer, tvrdí, že nesmieme podceňovať nebezpečenstvá, ktoré na nás číhajú na ...
more...
No comment yet.
Scooped by Jaroslav Oster
Scoop.it!

Outsourcing informačných technológií a bezpečnosť

Outsourcing informačných technológií a bezpečnosť | ICSecClub | Scoop.it
Inštitúcie verejnej správy podobne ako firmy a organizácie zo súkromného sektora využívajú outsourcing ako jednu zo stratégií boja s chýbajúcimi profesionálmi a nedostatkom finančných prostriedkov ...
more...
No comment yet.
Scooped by Jaroslav Oster
Scoop.it!

Prevencia v oblasti IT kriminality | Preventista.sk

Prevencia v oblasti IT kriminality | Preventista.sk | ICSecClub | Scoop.it
Praktická realizácia rôznych foriem prevencie so zameraním najmä na témy informačnej bezpečnosti a prevencie IT kriminality...
more...
No comment yet.
Scooped by Jaroslav Oster
Scoop.it!

Tvoj nápad môže pomôcť MASKOT | Preventista.sk

Tvoj nápad môže pomôcť MASKOT | Preventista.sk | ICSecClub | Scoop.it
Zapoj sa do celoslovenskej súťaže a vyhraj tablet   Ako na to? Navrhni pre naše aktivity maskota – postavičku, ktorá bude v nasledujúcich rokoch
more...
No comment yet.
Scooped by Jaroslav Oster
Scoop.it!

Zas sú tu dovolenky – zvažujte čo zverejníte na sociálnych sieťach a nie len to… | Preventista.sk

Zas sú tu dovolenky – zvažujte čo zverejníte na sociálnych sieťach a nie len to… | Preventista.sk | ICSecClub | Scoop.it
Dovolenková sezóna štartuje. More, voda, slnko, koktailové poháre s dáždničkami, radosť oddych.... a k tomu mobilné telefóny, tablety, notebooky. Niekto aby
more...
No comment yet.
Scooped by Jaroslav Oster
Scoop.it!

Ukradli osobné údaje tisícov zamestnancov FBI

Ukradli osobné údaje tisícov zamestnancov FBI | ICSecClub | Scoop.it

Americká štátna správa čelí ďalšiemu masívnemu úniku dát. Neznámy hacker sa tentoraz zameral na FBI a Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA.

more...
No comment yet.
Scooped by Jaroslav Oster
Scoop.it!

Budovanie bezpečnostného povedomia

Budovanie bezpečnostného povedomia | ICSecClub | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Jaroslav Oster
Scoop.it!

Rozhlasová relácia RTVS Rádio Regina

Rozhlasová relácia RTVS Rádio Regina | ICSecClub | Scoop.it
Rádio Regina, štúdio Banská Bystrica, 4.februára 2016 so začiatkom o 21:05. V štúdiu budeme diskutovať o témach ako počítačová kriminalita, prevencia IT
more...
No comment yet.
Scooped by Jaroslav Oster
Scoop.it!

Quo vadis bezpečnostné povedomie…?

Quo vadis bezpečnostné povedomie…? | ICSecClub | Scoop.it
Program informatizácie spoločnosti, s cieľom prechodu k využívaniu informačných a komunikačných technológií vo všetkých oblastiach spoločenského života...
more...
No comment yet.
Scooped by Jaroslav Oster
Scoop.it!

Trestná zodpovednosť právnických osôb

Trestná zodpovednosť právnických osôb | ICSecClub | Scoop.it

Nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb umožňuje, aby trestne zodpovedné boli nielen fyzické osoby, ale aj právnické.

more...
No comment yet.
Scooped by Jaroslav Oster
Scoop.it!

Nové pravidlo EÚ: Tínedžeri do 16 rokov nebudú môcť používať sociálne siete

Nové pravidlo EÚ: Tínedžeri do 16 rokov nebudú môcť používať sociálne siete | ICSecClub | Scoop.it

Zákaz sa má týkať sietí Facebook, Instagram, Snapchat či dokonca emailu. Na ich využívanie budú potrebovať súhlas rodičov.

more...
No comment yet.
Scooped by Jaroslav Oster
Scoop.it!

ESET Parental Control for Android

Pozrite si na čo je určená aplikácia Parental Control. Využije ju celá rodina, radosť z nej budú mať hlavne rodičia.
more...
No comment yet.
Scooped by Jaroslav Oster
Scoop.it!

iPhony s jailbreakom terčom malvéru, uniklo množstvo osobných údajov

iPhony s jailbreakom terčom malvéru, uniklo množstvo osobných údajov | ICSecClub | Scoop.it
Nebezpečná forma softvéru pre iOS zbiera informácie o používateľoch zo súkromných účtov Apple ID. Stačí mať iPhone s 'jailbreakom'.
more...
No comment yet.
Scooped by Jaroslav Oster
Scoop.it!

Linka detskej istoty

So šikanou bojuje stále veľa školákov. Priznali to aj deti na Linke detskej istoty. Sme dospelí a je našou povinnosťou pomôcť slabším. Nezatvárajme predtým o...
more...
No comment yet.
Scooped by Jaroslav Oster
Scoop.it!

Linka detskej istoty

So šikanou bojuje stále veľa školákov. Priznali to aj deti na Linke detskej istoty. Sme dospelí a je našou povinnosťou pomôcť slabším. Nezatvárajme predtým oči ...
more...
No comment yet.