การแก้ปัญหา POP-BOT XT ดาวน์โหลดไม่ได้ | Hobby Experiment | Scoop.it

ลองเปิดโค้ดตัวอย่าง ที่เป็นการแสดงผล GLCD อย่างเดียว เช่น File>Example>POP-BOT XT>GLCD>SmileFace_Arctest ถ้าหน้าจอไม่แสดงค่าใด ๆ หรือยังเป็นสีขาวเหมือนเดิม แสดงว่าโปรแกรมดาวน์โหลดไม่ได้ ให้ใช้ขั้นตอนการกู้ข้อมูล โดยกดปุ่มสีดำค้างไว้แล้วเปิดสวิตช์ จะพบพอร์ตอนุกรมตำแหน่งใหม่ขึ้นมา มีเวลา 20 วินาที โหลดโปรแกรมตัวอย่างเข้าที่พอร์ตอนุกรมพอร์ตนี้ ก็จะแก้ปัญหาได้ครับ