Historiearkiv
407 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

Den siste fra seierherrenes tid

Den siste fra seierherrenes tid | Historiearkiv | Scoop.it
«Jeg vet om dine gjerninger, du er hverken kald eller varm! Men du er lunken... Derfor spytter jeg deg ut av min munn.»
Marie Lund Alveberg's insight:

Etter krigen fikk Haakon Lie anledning til å øve innflytelse over Norges utvikling fra der han følte seg mest hjemme, et beskjedent kontor i femte etasje i Folketeaterbygningen ved Youngstorget, arbeiderbevegelsens torg og kamparena. Der hadde han fri utsikt til det fargerike blomster- og grønnsaktorget like utenfor og til Møllergaten 19, fengslet der flere av arbeiderbevegelsens veteraner hadde vært innesperret.

 

Han sto i spissen for å bygge en uforlignelig partiorganisasjon, uten make før, aldri siden; et nettverk som omfattet praktisk talt hvert eneste tettsted, bydel og bygdelag i landet, uslåelig i kamp, ørnen blant partiene.

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

Om Hitler hadde vunnet - Magasinet - Dagbladet.no

Om Hitler hadde vunnet - Magasinet - Dagbladet.no | Historiearkiv | Scoop.it
Våren 1940 var han nær ved å vinne. Hvordan ville verden vært da?
Marie Lund Alveberg's insight:

ØNSKET STORGERMANSK RIKE: Om nazistene hadde vunnet krigen kunne de kanskje ha lagt hele Europa under seg. Bare ett parti ville blitt lovlig, og deres samlinger ville antakelig ha sett ut omtrent som denne, holdt i den enorme riksdagsbyningen Hitler planla å bygge. Bildet er fra en samling i Nazipartiet i 1938 med Adolf Hitler, Rudolf Hess, J. von Ribbentrop, Minister Frick, Dr. Goebbels og Baron von Neurath på scenen

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

Anden verdenskrig

Anden verdenskrig | Historiearkiv | Scoop.it
Marie Lund Alveberg's insight:

Verdenskrigen 1939-1945 var storkrig nummer to i det 20. århundrede, hvor de europæiske kontinentalmagter stod overfor hinanden i en konflikt omkring Tysklands imperialistiske ekspansion. Den tyske økonomiske vækst fra 1870 og forsøgene på at udvide landets indflydelsessfærer kolonialt og kontinentalt havde i 1914 drevet Storbritannien, Frankrig og Rusland (og senere Italien og USA) i krig med Tyskland og Østrig. 25 år senere opstod stort set den samme konstellation (skønt Japan kom med på tysk side ved siden af Italien) i en verdenskrig som kunne føres direkte tilbage til de uløste magtproblemer efter den forrige krig.

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

Årsaker til Den Første verdenskrigen

Årsaker til Den Første verdenskrigen | Historiearkiv | Scoop.it

På denne siden finner dere mange, gode oversikter over bakgrunnen for første verdenskrig og årsakene til første verdenskrig.

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

Norsk og svensk nasjonalisme

Norsk og svensk nasjonalisme | Historiearkiv | Scoop.it

At nasjonalismen kan opptre i ulike skikkelser, kommer tydelig til uttrykk i den svensk-norske unionshistorien. Den politiske nasjonalismen i unionstidens siste fase forbindes i Norge helst med partiet Venstre. Der var den en del av en liberal-radikal tankegang. I Sverige var det den konservative høyresiden som prøvde å monopolisere det nasjonale. For begge retningene ble unionen en naturlig skyteskive. Begge ønsket en omdanning av unionen, men i forskjellig retning. Ved å holde unionsstriden opphetet vant begge retninger større innflytelse i sine hjemland.

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

Sam (Samuel) Eyde - Norges største industribygger

Sam (Samuel) Eyde - Norges største industribygger | Historiearkiv | Scoop.it

Sam Eyde er av de største industribyggerne i norsk historie. Birkeland og Eydes metode for å bruke nitrogenet i luften til gjødselproduksjon var starten på Norsk Hydro.

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

Revolusjon – Store norske leksikon

Revolusjon – Store norske leksikon | Historiearkiv | Scoop.it

Revolusjon, betegnelse på en endringsprosess som er grunnleggende og foregår i løpet av et meget kort tidsrom. Uttrykket brukes særlig om politiske, sosiale og økonomiske omveltninger, men av og til også om omveltninger i intellektuelle systemer – f.eks. vitenskapelige og kulturelle

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

haugianere – Store norske leksikon

haugianere – Store norske leksikon | Historiearkiv | Scoop.it

Haugianere, norsk kristen legmannsbevegelse på 1800-tallet, i første rekke de som var blitt vakt ved Hans Nielsen Hauges forkynnelse 1796–1804, dernest de som var blitt grepet av haugianske predikanter.

 

Adolph Tidemand skildret Hauge og hans tilhengere i maleriet Haugianerne (1848 og senere versjoner).

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

Problemstilling: Konsekvenser av pesten

Problemstilling: Konsekvenser av pesten | Historiearkiv | Scoop.it

En betydelig og vedvarende befolkningsnedgang var altså pestepidemienes umiddelbare virkning i Norge i senmiddelalderen. Men hvordan slo dette ut i befolkningen?

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

Hvorfor har høyreekstreme en hang til å idealisere middelalderen?

Hvorfor har høyreekstreme en hang til å idealisere middelalderen? | Historiearkiv | Scoop.it

 

For en historiker er det mest slående ved dokumentet massemorderen fra 22. juli la ut på nettet - foruten graden av plagiat - at han finner det nødvendig å gå tilbake til 1000-tallets Europa for å legitimere sine ugjerninger.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

forskning.no > Svartedauden enda verre enn antatt

forskning.no > Svartedauden enda verre enn antatt | Historiearkiv | Scoop.it

Svartedauden er den verste katastrofen som har rammet Europas befolkning. Ny forskning viser at den rammet enda hardere enn antatt; sannsynligvis døde omtrent 60 prosent av Europas befolkning.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

Den kalde krigen

Den kalde krigen | Historiearkiv | Scoop.it
Marie Lund Alveberg's insight:

Å ta for seg etterkrigstida kan vera vanskeleg. Det er mange brikker i puslespelet som skal på plass før ein har den fulle og heile oversikt. Grovt sett så varer den kalde krigen heilt fram til Berlinmuren sitt fall, men det vert eit for stort historisk sprang på ein gang.

For å gi ei god oversikt, så kan ein dele inn utviklinga i fleire periodar. For å gi ei heilskap over perioden 1945 - 1990, så kan ein gå nærare inn i følgjande periodar: 1945 - 1960, 1960 - 1980, 1980 - 1990. Vi starter med 1945-60!

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

Auschwitz - HL-senteret

Auschwitz - HL-senteret | Historiearkiv | Scoop.it
Marie Lund Alveberg's insight:

Auschwitz er selve symbolet på mordet på de europeiske jødene. Her ble jøder fra hele det tyskokkuperte Europa drept. Her ble sigøynere holdt fanget i en egen leir og myrdet. Her ble de mest umenneskelige eksperimenter på levende mennesker gjennomført. Her var koblingen mellom industrien og SS mest tydelig. Her gjaldt prinsippet om «Vernichtung durch Arbeit» – «tilintetgjørelse gjennom arbeid». Og her ble det industrielle massemordet gjennomført.

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

Oktoberrevolutionen i Russland. 1917

Oktoberrevolutionen i Russland. 1917 | Historiearkiv | Scoop.it
Marie Lund Alveberg's insight:

Bolsjevikkernes magtovertagelse i Rusland var en langvarig proces, som startede længe før oktober 1917 og som først blev afsluttet med fordrivelsen af de sidste «hvide» styrker fra Sydrusland i efteråret 1920. «Oktoberrevolutionen» er derfor en noget misvisende betegnelse, for den refererer kun til magtovertagelsen i selve Petrograd, som end ikke fandt sted i oktober. I Sovjetunionen blev det årlige revolutionsjubilæum fejret den 7. og 8. november, svarende til 25. og 26. oktober i den julianske kalender som endnu var i brug i Rusland i 1917. Den blev afskaffet af bolsjevikkerne, men vi vil her alligevel følge gammel stil, som lå 13 dage efter moderne tidsregning.

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

Ideologi for dummies

Ideologi for dummies | Historiearkiv | Scoop.it

"Fascismen legg sterk vekt på nasjonen si betydning og einskap, og på eit autoritært førarbasert styre internt, og på ei imperialistisk haldning ute".

 

På disse sidene får dere en liten oversikt over noen av de viktigste ideologiene som har preget verden på 1800- og 1900-tallet.

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

Parlamentarismen på plass

Parlamentarismen på plass | Historiearkiv | Scoop.it
INN I GRUNNLOVEN. 20. februar i år vil for alltid stå som en merkedag i Norges politiske historie. Da ble parlamentarismen tatt inn i Grunnloven - mer enn 130 år etter at Stortinget fattet det første vedtak i statsrådssaken.
more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

Vi dansker og vi nordmenn - nye perspektiver på 1814

Vi dansker og vi nordmenn - nye perspektiver på 1814 | Historiearkiv | Scoop.it

Norge og Danmark. Grunnlovsjubileet i 2014 markerer ikke bare den nye norske nasjonalstatens fødsel, men også slutten på det 434 år lange fellesskapet med Danmark.

 

Med et pennestrøk var det slutt. Natten til 14. januar 1814 ble de politiske båndene mellom Danmark og Norge kuttet over med en penn på et stykke papir.

 

«Mirakelåret», som presten på Akershus, Claus Pavel, døpte 1814, ble innledet med en utenfra påtvunget skilsmisse av Norge og Danmark, og avsluttet med et tvangsekteskap mellom Norge og Sverige.

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

Opplysningstiden

Opplysningstiden | Historiearkiv | Scoop.it

1700-tallet omtales gjerne som opplysningstiden. Ordet opplysning går igjen i navnet på epoken på de fleste europeiske språk. Dette er altså et viktig stikkord for århundret. Man kan si at epoken spenner over tiden fra den engelske revolusjonen i 1688 til den franske i 1789. Omtrent samtidig med "the glorious revolution" gir Newton ut sin Principia (1687). Og disse to hendelsene i England kan sies å beskrive to viktige trekk ved tidsalderen: det mekanistiske verdensbildet og idealene om ytringsfrihet, opplysning og toleranse. Den franske revolusjonens slagord hundre år senere er jo frihet, likhet og brorskap.

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

Renessansen

Renessansen | Historiearkiv | Scoop.it

Renessansen er en svært viktig periode i europeisk kulturliv. Den innebærer et helt sentralt brudd med tidligere holdninger til religion og menneskesyn. Middelalderens kollektivistiske menneskesyn blir utfordret av tanken om enkeltmenneskets verdi, og ikke minst stilles det kritiske spørsmål ved kirkens dogmer.


Renessansen som kulturell epoke fikk forholdsvis liten betydning i vårt land, men på sikt var de ideene som ble født, grunnlaget for svært mye av den utviklingen vi også ser i Norge i århundrene som følger.

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

forskning.no > Kan du stole på Wikipedia?

forskning.no > Kan du stole på Wikipedia? | Historiearkiv | Scoop.it

Man kan si hva man vil om Wikipedia, men til syvende og sist er det hva som står i det som betyr noe. forskning.no ba tre fagfolk om å sjekke hva nettleksikonet skriver om deres fagfelt.

more...
No comment yet.
Scooped by Marie Lund Alveberg
Scoop.it!

forskning.no > Undersøker viking-DNA

forskning.no > Undersøker viking-DNA | Historiearkiv | Scoop.it

Danske forskere har fått tak i DNA fra tusen år gamle vikingskjeletter.

more...
No comment yet.