Tabletkoulu.fi - Tabletkoulu.fi | Hepac | Scoop.it

Tabletkoulun materiaali kehittyy jatkuvasti. Huippuopettajat ovat tuottaneet palveluun laadukkaat OPS:n mukaiset kurssirungot ja -materiaalin, motivoivia oppimistehtäviä ja linkittäneet kaiken materiaalin verkon avoimiin sisältöihin. Tämä on kuitenkin vasta alkua. Kaikki Tabletkoulun käyttäjät, opettajat ja oppilaat, voivat osallistua materiaalin edelleenkehittämiseen. Näin Tabletkoulu vain paranee ja paranee mitä enemmän sitä käytetään.


Via Anne Rongas