Hệ thống phun tưới tự động sân vườn được tính toán và thiết kế sao cho lượng nước tưới vừa phủ hết sân vườn. Hệ thống hoạt tưới theo chương trình đặt trước. ...