ยาเสพติด
0 view | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Pick Natnarong
Scoop.it!

ยาเสพติด2

ยาเสพติด2 | ยาเสพติด | Scoop.it
Pick Natnarong's insight:

ยาเสพติด2

more...
No comment yet.
Scooped by Pick Natnarong
Scoop.it!

สารคดียาเสพติด

รับผลิตงาน สารคดี รายการโทรทัศน์ presentation งานโฆษณา ทุกรุปแบบ (ฝากด้วยนะครับ)
Pick Natnarong's insight:
พิษภัยจากบุหรี่

ภัยจากบุหรี่

เราพบว่าคนจำนวนมากต้องเสียชีวิตก่อนเวลาอันสมควรเนื่องจากการสูบบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่มีอัตราเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆ

และต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ ทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากในแต่ละปี โรคร้ายแรงที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ ได้แก่ โรคหัวใจ มะเร็งปอด และโรคปอดในลักษณะต่างๆในทำนองเดียวกันผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่อยู่ชิดใกล้กับผู้สูบบุหรี่อย่างหนัก จะได้รับสารพิษจากบุหรี่ประมาณว่าเท่ากับผู้สูบบุหรี่หนึ่งถึงสิบมวนต่อวัน ซึ่งทำให้บุคคลเหล่านี้มีภาวะเสี่ยงทางสุขภาพเช่นเดี่ยวกับผู้สูบบุหรี่โดยเฉพาะเด็กๆที่พ่อแม่สูบบุหรี่ มีแนวโน้นว่าอัตราการเจริญเติบโตจะช้ากว่าปกติ เกิดภาวการณ์ติดเชื้อได้ง่าย และเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆได้ง่าย
ทารกในครรภ์มารดาที่สูบบุหรี่จะได้รับสารพิษจากบุหรี่โดยผ่านทางมารดา โดยเฉพาะคาร์บอนมอนอกไซด์จะทำให้ทารกได้รับออกซิเจนน้อยลง มารดาที่สูบบุหรี่ 2 ซองต่อวันจะทำให้ทารกในครรภ์ได้รับออกซิเจนลดลงถึง 40% นิโคตินจะไปทำให้อัตราการเต้นของหัวใจของทารกเร็วขึ้น และความดันโลหิตสูงขึ้น และยังทำให้เกิดภาวะความไม่สมดุลของสารเคมีของสารเคมีในร่างกายโดยขัดขวางการใช้วิตามินของร่างกาย และลดสารอาหารที่ร่ากายจำเป็นต้องใช้เพื่อสร้างการเจริญเติบโตอีกด้วย นอกจากนี้มารดาที่สูบบุหรี่จะทำให้ทารกมีโอกาสตายคลอดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และโอกาสที่จะคลอดก่อนกำหนดมีมากกว่ามารดาที่

- See more at: http://ntsinw.com/#sthash.UC157MXs.dpuf

more...
No comment yet.