Hållbar utveckling 2013
13 views | +0 today
Follow
Hållbar utveckling 2013
En sida med samlade artiklar kring hållbar utveckling.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Anna Prissan Prissberg
Scoop.it!

Hem - Hållbar utveckling i skolan

Hem - Hållbar utveckling i skolan | Hållbar utveckling 2013 | Scoop.it
Samlingssida för mat och hållbar utveckling. Sidan vänder sig till lärare och utbildare. Lärande. Inspirationssida för lärare.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Prissan Prissberg
Scoop.it!

Hållbar utveckling - Wikipedia

Hållbar utveckling (engelska: sustainable development) ett begrepp som introducerades av Lester Brown 1981 och fick sin internationella spridning i samband med FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987), kallad Brundtlandrapporten. FN-rapporten definierar hållbar utveckling som en utveckling som ... tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

I dagligt tal används ofta termen hållbarhet (engelska: sustainability) för att beskriva hållbar utveckling.

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska negativ påverkan på naturen och människors hälsa. Man talar om tre olika dimensioner:

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Prissan Prissberg
Scoop.it!

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling | Hållbar utveckling 2013 | Scoop.it
För att nå framsteg för en hållbar utveckling krävs ett brett engagemang av många olika aktörer: nationella och lokala beslutsfattare, företagare, forskare, innovatörer, ungdomar och civila samhällets organisationer.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Prissan Prissberg
Scoop.it!

Rektor har ordet...: Hållbar utveckling och föredömliga kurser

Rektor har ordet...: Hållbar utveckling och föredömliga kurser | Hållbar utveckling 2013 | Scoop.it
En mycket väsentlig del i vårt miljöledningssystem är bedömning av förekomsten av hållbar utveckling i utbildning och forskning, allt i syfte att öka förekomsten. Vi arbetar med metodutveckling för att skapa incitament för ...
more...
No comment yet.