Gwyddoniaeth
359 views | +0 today
Follow
Gwyddoniaeth
Gwyddoniaeth
Adnoddau CBAC a GCaD Cymru
Curated by Sian Williams
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Croeso i GCaD Cymru a CBAC

Croeso i GCaD Cymru a CBAC | Gwyddoniaeth | Scoop.it

Detholioad o adnoddau Gwyddoniaeth mwyaf diweddar CBAC a GCaD Cymru.  Mae mwy o adnoddau ar y gweill ac i dderbyn gwybodaeth pellach am yr adnoddau hyn cofrestrwch gyda GCaD Cymru neu ewch i wefan CBAC. 

 

Cliciwch ar yr ysgrifen bras ym mhob blwch i agor yr adnodd.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Micro-organebau

Micro-organebau | Gwyddoniaeth | Scoop.it

Cyfres o adnoddau rhyngweithiol sy’n gymorth wrth i ddysgwyr geisio deall cymwysiadau pwysig micro-organebau.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Gwaed a Chylchrediad

Gwaed a Chylchrediad | Gwyddoniaeth | Scoop.it

Cyfres o adnoddau am gylchrediad sy’n cynnwys fideo, animeiddiadau a deunyddiau ar gyfer y bwrdd gwyn sy’n datblygu’r sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth ynglyn â sut mae gwyddoniaeth yn gweithio o fewn manyleb TGAU.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Tonnau Seismig

Tonnau Seismig | Gwyddoniaeth | Scoop.it

Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol a gweledol sy’n gymorth i’r disgyblion ddysgu am donnau seismig trwy chwarae rôl...

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Tarddiad Elfennau Cemegol

Tarddiad Elfennau Cemegol | Gwyddoniaeth | Scoop.it

Cyfres o adnoddau yn cynnwys fideo, animeiddiad a deunyddiau bwrdd gwyn sy'n mynd i'r afael â'r sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o sut mae gwyddoniaeth yn gweithio o fewn manylebau TGAU yng nghyd-destun ffurfiant elfennau mewn sêr.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Cwis Adolygu Biocemeg BY1

Cwis Adolygu Biocemeg BY1 | Gwyddoniaeth | Scoop.it

Mae’r cyflwyniad PowerPoint canlynol yn efelychu fformat y cwis teledu Question of Sport er mwyn adolygu prif egwyddorion y cyflwyniadau biocemeg o fewn y pecyn addysgol hwn.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Cellbilenni

Cellbilenni | Gwyddoniaeth | Scoop.it

Mae’r PowerPoint hwn yn trafod Cellbilenni o’r fanyleb Bioleg BY1. Bydd y dysgwr yn dysgu am :(a) Prif gydrannau’r bilen blasmaidd a’r model mosaig hylifol.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Cemeg TAG UG/U » Dogfennau » Adnoddau i Fyfyrwyr : CBAC

Cemeg TAG UG/U » Dogfennau » Adnoddau i Fyfyrwyr : CBAC | Gwyddoniaeth | Scoop.it

Cemeg TAG UG/U  - Dogfennau ac Adnoddau i Fyfyrwyr

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Cellbilenni a Chludiant

Cellbilenni a Chludiant | Gwyddoniaeth | Scoop.it

Mae’r PowerPoint hwn yn trafod Cellbilenni a Chludiant o’r fanyleb Bioleg BY1. Bydd y dysgwr yn dysgu am :Prif gydrannau’r bilen blasmaidd a’r model mosaig hylifol. Ffactorau sy’n effeithio ar athreiddedd y bilen.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Gwyddoniaeth 1 - Biocemeg

Gwyddoniaeth 1 - Biocemeg | Gwyddoniaeth | Scoop.it

Adnodd rhyngweithiol seiliedig ar Fflach i ddysgu ac addysgu testunau Biocemeg sy’n addas o CA3 i CA5.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Gwyddoniaeth 2 - Disgrifio mudiant

Gwyddoniaeth 2 - Disgrifio mudiant | Gwyddoniaeth | Scoop.it

Mae’r gweithgareddau yn datblygu amrywiol agweddau ar Fudiant o gysyniadau syml iawn gan yna symud at gysyniadau lefel uwch mewn dilyniant naturiol a graddol.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Gwyddoniaeth 3 - Grymoedd

Gwyddoniaeth 3 - Grymoedd | Gwyddoniaeth | Scoop.it

Cyfres o adnoddau rhyngweithiol i ymdrin â’r rhan fwyaf o’r agweddau canlynol, Grymoedd, Momentau a Gwasgedd ar bob lefel o ddatblygiad a gallu.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Damcaniaeth Ginetig

Damcaniaeth Ginetig | Gwyddoniaeth | Scoop.it

Cyfres o adnoddau yn cynnwys fideo, animeiddiad a deunyddiau bwrdd gwyn sy'n mynd i'r afael â'r sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth yn gysylltiedig â sut mae gwyddoniaeth yn gweithio o fewn y manylebau TGAU yng nghyd-destun Damcaniaeth Ginetig.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Gwyddoniaeth yn y Newyddion

Gwyddoniaeth yn y Newyddion | Gwyddoniaeth | Scoop.it

Cylchgrawn gwyddoniaeth a gaiff ei gyhoeddi bob tymor yw Gwyddoniaeth yn y Newyddion. Caiff yr erthyglau eu dewis i ennyn diddordeb a chyffroi myfyrwyr am bynciau sy’n cael eu trafod yn y cyfryngau ac sydd heb eu cynnwys yn y cwricwlwm.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Ffiseg TAG UG/U » Dogfennau » Canllawiau Athrawon : CBAC

Ffiseg TAG UG/U » Dogfennau » Canllawiau Athrawon : CBAC | Gwyddoniaeth | Scoop.it

Ffiseg TAG UG/U » Dogfennau » Canllawiau Athrawon

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Priodweddau Dŵr

Priodweddau Dŵr | Gwyddoniaeth | Scoop.it

Mae’r PowerPoint hwn yn trafod Priodweddau Dŵr o’r fanyleb Bioleg BY1. Bydd y dysgwr yn dysgu am :Pwysigrwydd dŵr o ran ei bolaredd, ei allu i ffurfio bondiau hydrogen, tyniant arwyneb, fel hydoddydd, nodweddion thermol, fel metabolyn.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Atalyddion Ensym (Graffiau)

Atalyddion Ensym (Graffiau) | Gwyddoniaeth | Scoop.it

Mae’r PowerPoint hwn yn trafod Graffiau Atalyddion o’r fanyleb Bioleg BY1. Bydd y dysgwr yn dysgu am :Egwyddorion ataliad cystadleuol ac anghystadleuol (nid oes angen cyfeirio at weithredoedd cildroadwy ac anghildroadwy).

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Ensymau Ansymudol

Ensymau Ansymudol | Gwyddoniaeth | Scoop.it

Mae’r PowerPoint hwn yn trafod Ensymau Ansymudol o’r fanyleb Bioleg BY1. Bydd y dysgwr yn dysgu am bwysigrwydd ensymau ansymudol.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Anadlu a Resbiradu

Anadlu a Resbiradu | Gwyddoniaeth | Scoop.it

Mae’r uned yn cynnwys cyflwyniad ac arbrawf rhyngweithiol sy’n cefnogi dysgwyr CA3 wrth iddynt gyflawni ymholiad gwyddonol.

more...
No comment yet.
Scooped by Sian Williams
Scoop.it!

Y Gadwyn Oer

Y Gadwyn Oer | Gwyddoniaeth | Scoop.it

Mae’r ‘Gadwyn Oer’ yn gyfres  o adnoddau i ddysgwyr CA3 ar gyfer ymholiad gwyddonol. Mae’r adnoddau’n cael eu datblygu o ‘Syniad Mawr’ gan ddefnyddio gwyddoniaeth a thechnoleg er mwyn helpu i wella iechyd ac ansawdd bywyd

more...
No comment yet.