βιβλίο: νέες μορφές κακοποίησης παιδιού & εφήβου | Greek Financial Crisis | Scoop.it
Σε εκπαιδευτικούς και κυρίως γονείς προτείνω το βιβλίο «Νέες μορφές Κακοποίησης Παιδιού και Εφήβου» που μόλις κυκλοφόρησε από τις ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις.

Via Aris P. Louvris