מדוע המן סיפר לאוהביו את כל אשר קרהו, הרי הם ידעו את זה גם בלעדיו? צפו בהסבר נפלא.. ..................................................................... לתכ...