NORD Tolk AS tilbyr tolking og oversettelse innen alle språk. | gladys00ic | Scoop.it

NORD Tolk AS har som målsetting å være en samfunnsmessig bidragsyter overfor ulike innvandrergrupper, det offentlige og sentrale myndigheter innen tolking og oversettelse.