Formativt arbete gav bättre elevresultat | Skolporten | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Martin Granbom, gymnasielärare i Lund, övergav poängbedömningen och satsade istället på att få eleverna att reflektera över sin inlärning och kunskapsutveckling.