Privatekonomisk folkbildning | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Vi satsar på att utbilda barn, föräldrar och lärare i privatekonomi...