ABM-centrums syfte är att främja förståelse och samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer samt att stimulera utvecklingen av digitalisering d.v.s. överföring av objekt ur samlingar till digital form.