Studiefrämjandet och Folkoperan startar operacirklar tillsammans.
Syftet är att på ett lustfyllt sätt dela med sig av operakunskaper till olika grupper i...