Den 14 november 2012 fastställde Folkbildningsrådets styrelse preliminär fördelning av statsbidrag till folkhögskolorna för 2013.