En genomgång av hur licenssystemet i Creative Commons fungerar. Filmen ingår i serien Verktyg för lärande / OER/Öppna lärresurser vilken är en översikt och i...