CELA - Folkbildning som tillväxtfaktor | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Folkbildningens samhällsnytta är ett nyligen avslutat forskningsprojekt vid Örebro universitet. Projektet har undersökt olika former av nytta som genereras i folkbildande verksamhet.