Cecilia Lindblom på Ringsbergskolan i Växjo har som sin PIM 5-uppgift producerat en mycket inspirerande och innehållsrik kurs i hur du kan använda Voki i språkundervisningen.
Under rubriken ”Lgr 11 - Förmågor” skriver Cecilia.
”När man använder Voki på det sätt som jag har beskrivit i min lärresurs Voki Story så anser jag att alla språkliga förmågor utvecklas hos eleverna. De får även tillfälle att reflektera över livsvillkor och samhällsfrågor och kulturella företeelser om man använder deras berättelser i undervisningen. Eleverna blir mer engagerade och aktiva lärande när de får vara med och bearbeta sin egen och andras texter tillsammans och med handledning av läraren. ”