Logopeden i skolan: Skicka ljudfiler som e-post med appen ... | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Logopeden i skolan. En blogg om språk, läs- och skrivsvårigheter och tidsenliga alternativa verktyg ... QuickVoice fungerar för iPad/iPhone/iPod touch. Du behöver inte .... Synonymlexikon som app till iPad, iPhone och iPod .

Via Andreas Wåhlström